Meer product recalls door technologische ontwikkeling

Allianz-onderdeel AGCS heeft een rapport uitgebracht over product recall. Strengere regelgeving, internationale supply chains, een beperkter aantal toeleveranciers en een bewustere consument dragen bij aan een toename van product recalls. De sector die het meest getroffen wordt door dit risico is de auto-industrie, gevolgd door voedingsmiddelenindustrie. Nieuwe oorzaken zijn cyber en social media. Ook vindt recall om ethische redenen plaats.


Een defect gaspedaal waardoor een auto onbedoeld accelereert. Een uitbraak van besmette pinda’s met als gevolg een wereldwijde omzetdaling van 25%. Twee voorbeelden van recall-acties met een schade van miljarden euro’s. Productrisico’s vormen één van de voornaamste bedreigingen in het hedendaagse bedrijfsleven met zo’n € 2 miljard aan betaalde schades over de afgelopen vijf jaar. “Het aantal recalls is de laatste tien jaar aanzienlijk gestegen zowel in omvang als in aantal,” zegt Laurent Lippens, Hoofd Crisis Management AGCS Benelux, naar aanleiding van het door AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty) uitgebrachte onderzoeksrapport. In het rapport “Product Recall: Managing The Impact of the New Risk Landscape” worden 367 recall-schades geanalyseerd met een spreiding over 28 landen en twaalf sectoren tussen 2012 en de eerste helft van 2017.
 
Auto-industrie
Terugroepacties in de auto-industrie bedroegen meer dan 70% van de totale schade. De oorzaken liggen in de complexere technologie, kortere testperiodes, het uitbesteden van R&D en de groeiende kostendruk. Door de technologische evolutie naar elektrische en autonoom rijdende auto’s zullen recall risico’s verder toenemen. Daarnaast wordt het zogeheten ‘domino effect’ aangewakkerd - ook in andere sectoren - doordat fabrikanten meer standaard componenten gebruiken. Zo trof één van de grootste recall acties ooit in totaal 19 autofabrikanten en werden de kosten geraamd op zo’n € 25 miljard als gevolg van het terugroepen van miljoenen auto’s door een defecte airbag.
 
Drank- en voedingsindustrie
De drank- en voedingsindustrie is de op een na meest getroffen sector en goed voor 16% van het schadetotaal. De gemiddelde recall kosten bedragen zo’n € 8 mln. Onvermelde allergenen en foutieve labels zijn belangrijke oorzaken alsook contaminatie door glas, plastic en metalen deeltjes. Opvallend is het grote aandeel van Aziatische producten van recalls in Europa en de VS, getuige van een verschuivende internationale supply chain en historisch zwakkere controles in die regio. Alhoewel de controle in Nederland ook niet waterdicht is, zoals bleek bij het fipronil-schandaal eerder dit jaar met de recall van miljoenen eieren en aanverwante producten. 
 
Cyber en Social Media
In het rapport worden nieuwe oorzaken geïdentificeerd die toekomstige claims kunnen veroorzaken. Cyber recalls zijn in toenemende mate de realiteit. Hackers kunnen een product veranderen of besmetten door de steeds verder geautomatiseerde productie over te nemen. “Social media is een echte gamechanger bij terugroepacties”, zegt Laurent Lippens. “Een foutieve post of tweet kan de reputatie van een bedrijf schaden. Dit is direct van invloed op de omvang van de recall en dwingt bedrijven nog sneller te reageren. Recalls vanwege ethische redenen en reputatie groeien. “Bijvoorbeeld incidenten waarbij een terugvordering niet wettelijk verplicht is maar wel het juiste om te doen”, aldus Lippens. 
 
Pre-incident crisis management
Een juiste voorbereiding op deze risico’s kunnen een grote impact hebben op de omvang van de terugroepactie, de financiële schade en de opgelopen (slechte) reputatie. “Er is nu veel meer aandacht voor de manier waarop bedrijven omgaan met defecte of besmette producten, hoe snel ze reageren en hoe veerkrachtig hun veiligheidssystemen zijn”, besluit Lippens.

Via deze link kunt u het rapport downloaden.
Jan Schrijver; bron gegevens AGCS
Geplaatst op 06-12-2017

< Vorige


Share on: