Tekencommissie volmacht zal verder dalen

Volmachtbedrijven moeten rekening houden met een verdere verlaging van de tekencommissie. De scheiding die de sector aanhoudt tussen zakelijke en privéklanten is veelal te scherp. Verlaging van klimaatschade zal ook een adviesrol voor het intermediair worden. Deze en meer uitspraken werden gedaan tijdens een seminar dat SUREbusiness afgelopen week in DeFabrique in Utrecht heeft gehouden.

SUREbusiness is een serviceprovider die gespecialiseerd is in zakelijke schadeverzekeringen. Ter gelegenheid van de aansluiting van het 250e financieel advieskantoor, het Nederlands Verzekerings Centrum in Den Haag, dat gebruik maakt van de diensten van SUREbusiness, werd op 30 november een seminar gehouden waar door diverse deskundigen werd ingegaan op belangrijke ontwikkelingen in de markt van zakelijke schadeverzekeringen. Levent Türkmen, directeur SUREbusiness maakte van de gelegenheid gebruik het balng van zijn bedrijf te bandrukken voor de aanwezigen: “Er is per aanbieder sprake van een sterke verschraling van het aanbod. Veel advieskantoren zijn relatief klein en kunnen geen actieve relatie onderhouden met alle belangrijke zakelijke schadeverzekeraars. Door zich aan te sluiten bij SUREbusiness kan dit wel en kan men ook echt inhoud geven aan hun unic sellingpoint van onafhankelijkheid. Wij maken het mogelijk dat kleinere assurantiekantoren dezelfde adviezen kunnen uitbrengen als de grotere advieskantoren”. 
 
Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van Bureau DFO, wees in zijn bijdrage op het feit dat de verzekeringssector nog onvoldoende snel aansluit bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij zakelijke en privé-activiteiten meer en meer in elkaar overlopen. Oosterbaan: “De financiële sector maakt een scherp onderscheid tussen de particuliere hoedanigheid en de zakelijke hoedanigheid van verzekerden. Voor de consument is die hoedanigheid echter vaak niet meer zo scherp. Dat geldt voor de meer dan 1 miljoen ZZP’ers maar ook voor de vele particulieren die onbezoldigd een bestuursfunctie bij een sportvereniging of een Vereniging van Eigenaren hebben”.
 
Jan van de Veen, directeur van JV Impuls, ging in zijn bijdrage in op de ontwikkelingen van het volmachtbedrijf. Jan van de Veen: “Volmacht is en blijft een vorm van uitbesteding door de risicodrager. Dreigementen van volmachtkantoren om relaties met buitenlandse verzekeraars aan te gaan, zijn weinig productief voor een goede samenwerking maar ook niet realistisch. De tekencommissie is in de afgelopen periode met 1% verlaagd. Deze druk op de kostenvergoeding zal in de komende tijd niet stoppen. Ik voorspel in de komende jaren een verdere verlaging van de tekencommissie met 4 tot 5 procentpunten. Volmachtbedrijven moeten hun organisaties voorbereiden op deze aanpassing en naar de samenleving duidelijker profileren wat hun echte meerwaarde is. Die meerwaarde is er duidelijk. Maar de collectieve profilering hiervan laat ernstig te wensen over”, aldus Jan van de Veen.
 
Pieter Huisman, senior originator Swiss Corporate Solutions toonde aan dat schade als gevolg van klimaatverandering voor de verzekeringssector een steeds grotere impact zal hebben. In Nederland zal het in eerste instantie vooral gaan om een sterke toename van waterschade. Pieter Huisman: “We moeten rekening houden met een gemiddelde stijging van de schadelast als gevolg van waterschade van 250 miljoen euro per jaar. Dat is dus een gemiddelde per jaar. Maatregelen om de schade door wateroverlast te beperken zullen steeds belangrijker worden. De rol van financieel adviseurs zal daarin ook belangrijker worden. Groene daken, andere vormen van bestrating, aanbrengen van wateropvangreservoirs en beter onderhoud van afvoersystemen zijn maatregelen die schade kunnen beperken en zullen daarom in de komende tijd, ook van adviseurs, meer aandacht moeten krijgen”.
 
Begin 2019 dan komt hij echt op de markt. Ook in Nederland. Janpieter Koning, partner bij Tacstone, liet de aanwezigen op het puntje van hun stoel zitten. Geen vergezichten meer, maar een auto die begin 2019 ook in Nederland zal rijden en vliegen. Waarbij de verzekering voor de bezitter inmiddels is geregeld via AON. De eerste 20 bestellingen zijn binnen, met een prijskaartje dat begint bij € 500.000,00. Janpieter Koning gaf aan dat deze prijs snel zal dalen. De eerste versie van de PAL-V zal op de weg een snelheid behalen van 170 km per uur. Ook in lucht zal globaal deze snelheid gehaald worden. Op een tank ‘euro loodvrij’ kan dan circa 400 kilometer gevlogen worden. Bestuurders moeten een normaal rijbewijs hebben alsmede in Nederland een brevet voor een gyrocopter. Voor dit laatste moet een opleiding van 30 uur worden gevolgd. Deze opleiding is begrepen in de prijs van de aanschaf van de PAL-V.
Jan Schrijver; bron foto SUREbusiness
Geplaatst op 06-12-2017

< VorigeVolgende >


Share on: