Vuurwerk dat letsel veroorzaakt moet verboden worden

Maatregelen die tot op heden zijn genomen ten aanzien van de gevaren die de jaarwisseling met zich meebrengt, hebben niet geleid tot de gewenste effecten. Er is een maatschappelijke acceptatie van de aanzienlijke schade rond de jaarwisseling. Dat moet worden doorbroken, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Verbied vuurwerk dat (veel) letsel veroorzaakt ofwel verbied vuurpijlen en knalwerk.

Tijdens de jaarwisseling eindigen jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar. Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau aan te scherpen.

Maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers, incidenten en schade die ontstaan als gevolg van het gebruik van vuurwerk. Frappant genoeg wordt ondanks de omvang van het aantal slachtoffers en ordeverstoringen doorgaans gesproken over een ‘rustige jaarwisseling’. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderkent dat het afsteken van vuurwerk voor veel mensen sterk verbonden is aan de viering van oud en nieuw. Echter, het voortdurende patroon van veel letsel en omvangrijke schade moet volgens de Onderzoeksraad worden doorbroken. 

Om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten, moet vuurwerk verboden worden dat veel letsel veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen. Datzelfde geldt voor vuurwerk dat uitnodigt tot gevaarlijk gedrag en overlast geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen om een knaleffect te creëren.

De Raad heeft vandaag het rapport Veiligheidsrisico's Jaarwisseling gepubliceerd. Een infographic (zie onder deze link de volledige infographic) kan gebruikt worden om de bewustwording op gang te brengen. 
Jan Schrijver; bron afbeelding Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 01-12-2017