Wat heeft film Rocky met beroepsziekten te maken?

Van Ameyde en de advocatenkantoren Van Traa en Stadermann Luiten hebben in het kader van het te vormen Kennisplatform Beroepsziekten deze week een 'Ronde tafel Beroepsziekten' gehouden. Voor de Ronde Tafel zijn in kleine setting gasten van verzekeraars, makelaars, advocaten en de expertisewereld bij elkaar gekomen om te leren en van gedachten te wisselen over beroepsziekten.

Er werd gestart met de themamuziek van de film Rocky, om in de stemming te komen, maar ook omdat in Japan bedrijven op allerlei creatieve manieren proberen hun overijverige werknemers te overtuigen eerder naar huis te gaan. Zo zijn er bedrijven waar om 18.00 uur de themamuziek van de boksfilm Rocky gestart wordt als signaal dat de werkdag ten einde is. Volgens de Japanse overheid loopt 1 op de 5 werknemers het risico op overlijden door het vele overwerk (dit wordt Karoshi = dood door overwerk genoemd). Dat één en ander relatief is blijkt uit het feit dat de Japanse overheid het overwerk wil limiteren tot 100 (!) uur per maand en bedrijven wil straffen die hun werknemers tot meer aansporen. Met onze westerse bril lijkt die 100 uur toch nog best veel…

De muziek van de boksfilm had ook een relatie met allerlei ziektes en aandoeningen die we terugzien bij beroepssporters, waar onder hersenschade van voetballers en boksers door het koppen en de klappen op het hoofd. Ook zien we nieuwsberichten van neurologische problemen waardoor darters, biljarters en cricketers het plots niet meer lukt om de pijl of bal los te laten of te stoten…darteritus, keuitus en de Yips.

Er was nog veel ander nieuws over beroepsziekten in de branche en media (denk aan asbestgrit, aerotoxisch syndroom en chroom6 maar ook het effect van nachtwerk op de gezondheid). Naast nog andere belangrijke factoren, brengen veranderende arbeidsrelaties (o.m. flexibele en kortere arbeidscontracten, meerdere werkgevers, langer werken, zzp-en, etc.) met zich dat (her)overwogen kan worden of nog sprake is van een adequate voorziening bij schade door beroepsziekten als de grondslag van die voorziening louter gevonden moet worden in de aansprakelijkheid van de werkgever van dat moment of de werkgever uit het verleden. Het klassieke verzekeringsstelsel van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen (o.m. met soms premies uit een ver verleden waar schade naar huidige maatstaven van betaald moet worden; en met de historische ontwikkeling van veel dekkingsbepalingen die we zien over o.a. de verzekerde periode (o.a. claims made), jaarlimieten, serieschadeclausules, etc.) is tot nu vaak niet of onvoldoende ingericht op de aard en achterliggende oorzaak van een beroepsziekteschade. Bovendien is helder dat lang niet altijd ‘een schuldige’ werkgever of werkmethode gevonden kan worden, maar dat beroepsziekten voortvloeien uit langdurige en niet altijd voorzienbare ontwikkelingen in arbeidsrelaties, arbeidsveiligheid en meer algemeen de maatschappij.

Maarten van der Linden (o.m. voorzitter van het branchebestuur Personenschade NIVRE) nam het gezelschap  mee in de praktijk van de schaderegeling voor dit soort casussen. Maarten (op de foto boven aan het woord) vertelde enthousiast over wat er allemaal komt kijken bij de beoordeling van een claim, enerzijds op juridisch gebied maar ook in het feitelijk onderzoek bij de werkgever en de echt noodzakelijke aandacht voor het slachtoffer zelf om te komen tot een juiste en faire afwikkeling. Een vaak zeer complexe schade kan door deze grondige aanpak en door regie te nemen ten aanzien van de inzet en toegevoegde waarde van eventuele andere deskundigen (denk aan een toxicoloog of arbeidsdeskundige) voor alle partijen toch op de kortst mogelijke termijn afgerond worden. 
                                 
Tot slot is er met elkaar gesproken over de (on)mogelijkheden van de huidige AVB-verzekeringen aan de hand van enkele stellingen. Bijvoorbeeld de stelling of de rubriek werkgeversaansprakelijkheid moet vervallen binnen de AVB en het niet de hoogste tijd is voor een stelsel van directe verzekering voor beroepsziekten, zoals ook in enkele ons omringende landen al aanwezig. Er werd  afgesloten met een geanimeerde borrel waar nog lang werd na gesproken over alles wat voorbij is gekomen.

Voor meer info over het Kennisplatform Beroepsziekten: special-lines@vanameyde.com.
Jan Schrijver
Geplaatst op 01-12-2017

< VorigeVolgende >


Share on: