AFM waarschuwt voor doorsluizen geld door 'Nederlands Innovatiefonds'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van het Nederlands Innovatiefonds B.V. (Nederlands Innovatiefonds). Via de website van het Nederlands Innovatiefonds worden obligaties aangeboden waarbij de toezichthouder vermoedt dat daarbij onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weglaten.

Ook vermoedt de AFM dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld is besteed aan nieuwe, innovatieve technologieën en dat het overgrote deel van het opgehaalde bedrag in zijn geheel niet is belegd en is gebruikt voor andere doelen. Hiermee overtreedt het Nederlands Innovatiefonds mogelijk de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Onjuiste informatieverstrekking 
Op basis van informatie op de website en de door het Nederlands Innovatiefonds uitgegeven brochure, vermoedt de AFM dat aan beleggers onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weggelaten over de besteding van het opgehaalde geld. Het Nederlands Innovatiefonds zegt met de obligaties geld aan te trekken om te investeren in nieuwe, innovatieve technologieën. Vanwege de rekeningafschriften van het Nederlands Innovatiefonds en aan het Nederlands Innovatiefonds gelieerde entiteiten, die in het bezit zijn van de AFM, krijgt de AFM het vermoeden dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld hieraan is besteed. Het overgrote deel van het opgehaalde geld is overgemaakt naar andere ondernemingen die worden geleid door dezelfde directie als het Nederlands Innovatiefonds en wordt besteed aan heel andere zaken dan waarover beleggers zijn geïnformeerd.

Oneerlijke handelspraktijken
De AFM treedt op tegen instellingen die consumenten onjuiste, onduidelijke en/of onbegrijpelijke informatie verstrekken. Het Nederlands Innovatiefonds overtreedt mogelijk de Whc. De AFM heeft nog geen overtreding vastgesteld, maar waarschuwt consumenten al wel.

Opmerking redactie
De website van het Nederlands Innovatiefonds vinden wij rommelig ogen, inclusief slecht taalgebruik (incluis taalfout, zie schermprint boven) dat je bij een gedegen beleggingsfonds niet zou verwachten.
Jan Schrijver; bron gegevens AFM; bron afbeelding: uitsnede van de website Nederlands Innovatiefonds
Geplaatst op 23-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: