Brancheregister brengt de schademarkt in beeld

In ons brancheregister vindt u alle bedrijven die er toe doen in de schademarkt. Deze week VANNIEKERK CIEREMANS ADVOCATEN te ROTTERDAM in beeld.

De advocaten van VanNiekerkCieremans, hebben tezamen ruim 75 jaar kennis van en ervaring op de civielrechtelijke terreinen van aansprakelijkheid en verzekering, in adviezen, onderhandelingen en procedures. Die procedures kunnen bij de diverse instanties gevoerd worden: civiele rechter, bestuursrechter, tuchtcollege, arbitrage en/of mediation. 

De cliënten zijn verzekeraars, herverzekeraars, makelaars, tussenpersonen, grote en kleine bedrijven. Het adviseren en procederen over vrijwel alle soorten claims en de dekking onder alle mogelijke polissen. Met behulp van de kennis en ervaring op die terreinen wordt er ook geadviseerd bij toetreding tot de Nederlandse verzekerings- of bemiddelingsmarkt, over inrichting of herschikking van verzekeringsportefeuilles en (internationale) verzekeringsprogramma’s bij aanbieders of afnemers van verzekeringspolissen.

De advocaten houden zich dagelijks bezig met beroeps-, bestuurders-, productaansprakelijkheid, brand en brandregres, CAR en technische schades, bedrijfsaansprakelijkheid (AVB), fraude, bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Men kent de complexe procedures, met belangen in binnen- en buitenland en een veelheid aan betrokken claimanten, (her)verzekeraars, verzekerden, experts en (juridisch) adviseurs. Men is discreet en ervaren als het gaat om media aandacht. De zaken worden altijd op het juiste niveau behandeld en in overleg met de opdrachtgever. 

VanNiekerk Cieremans: http://www.schade-magazine.nl/almanak/vanniekerkcieremans-advocaten/1709

De NAW-gegevens en het telefoonnummer in ons Brancheregister zijn gratis. Ontbreken uw bedrijfsgevens in het Brancheregister of wilt u uw bedrijfsgegevens erin uitbreiden met een link + logo + specialisaties, neem dan contact op met EMG b.v 040-8428716 of stuur een mail naar info@schade-magazine.nl
 
EMG b.v.
Geplaatst op 27-01-2018

< Vorige


Share on: