Circa 3600 claims in grootzakelijke markt door storm

De zware storm, die donderdag 18 januari over Nederland raasde, heeft ook binnen de zakelijke verzekeringsmarkt grote schade aangericht. Volgens een eerste raming van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) is het schadebedrag al opgelopen tot circa 30 miljoen euro.

Donderdag 18 januari gold in Nederland voor het grootste gedeelte van de ochtend en middag code rood als gevolg van een zware storm die over het land trok. Het Verbond van Verzekeraars meldde al eerder dat de storm voor circa 90 miljoen euro aan schade heeft aangericht aan woonhuizen en auto’s. Dat is exclusief agrarische schade, schade aan overheidseigendommen en bedrijfsmatige schade. Een deel van de bedrijfsmatige markt, is de grootzakelijke verzekeringsmarkt (coassurantiemarkt). Deze werd, zo bericht de VNAB, zwaar getroffen. 
 
Eerste schaderaming circa 30 miljoen euro
Bij VNAB-makelaars zijn er tot nu toe al ongeveer 3.600 schademeldingen binnengekomen. Die zijn samen goed voor een eerste schaderaming van rond de 30 miljoen euro. Dit bedrag loopt naar verwachting van de VNAB in de komende periode nog verder op als de expertiserapporten binnen zijn en ook de gevolgschades in kaart zijn gebracht. In tegenstelling tot de particuliere markt, waar de telefoons op de avond van de storm al roodgloeiend stonden, komt de stroom schademeldingen in de grootzakelijke markt nu pas op gang. 
 
Topdrukte voor NIVRE-experts
Ook de experts die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) ervaren de gevolgen van de storm. Het NIVRE meldt dat de NIVRE-experts sinds donderdag een vijfvoud aan schademeldingen hebben ontvangen en ook deze week blijven er stormschademeldingen binnenstromen. De NIVRE-bureaus en experts hebben dit vaker meegemaakt en zijn gewend een dergelijke stroom schademeldingen zo snel mogelijk op de juiste wijze te verwerken, ook al moet dat soms onder bizarre omstandigheden. Het NIVRE-meldde hierover op zijn LinkedIn pagina onder meer: "Onze NIVRE-experts zijn bij dag en ontij in de weer om gedupeerden van de storm bij te staan. Sinds donderdagochtend stonden de telefoons roodgloeiend in verband met de schademeldingen. Met man en macht wordt, vaak onder moeilijke omstandigheden, gewerkt om de stroom aan schades, van klein tot groot, zo snel mogelijk te kunnen inspecteren en de omvang ervan voor opdrachtgevers en gedupeerden vast te stellen. Wederom onderstreept deze calamiteit het essentiële belang van de beschikbaarheid van gekwalificeerde experts geregistreerd bij het NIVRE-experts!"
 
Jan Schrijver; bron gegevens VNAB; NIVRE
Geplaatst op 25-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: