Gaat er veel verloren als assurantie-advies verdwijnt?

"De belangrijkste vraag die we uit vorig jaar meenemen is: gaat er veel verloren als advies verdwijnt?", zegt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in een nieuwjaarswens aan de leden van deze branche-organisatie van financieel adviseurs. "Het mag voor onze branche een retorische vraag zijn, toch leeft hierover in de buitenwereld anno 2018 nog steeds een breed verspreid misverstand."

"Of je nu spreekt met politici, journalisten of consumentenorganisaties, vrijwel altijd is hun beeld dat financieel advies eerst en vooral draait om de keuze tussen vergelijkbare producten. Een klus die niet te veel mag kosten, en die een consument met een beetje hulp van een vergelijkingssite ook makkelijk zelf kan. Hoogste tijd om als branche dit beeld bij te stellen, want zo’n misverstand maakt de positie van advies kwetsbaar. Met alle maatschappelijke kosten van dien."

"Eerst de theorie: steeds meer onderzoek wijst uit dat advies geen luxe is, maar maatschappelijk onmisbaar. De laatste jaren kijkt de AFM bijvoorbeeld steeds vaker met een gedragswetenschappelijke bril naar het keuzegedrag van consumenten. En hoe rijker het inzicht wordt in de invloed van biases en vuistregels, hoe nadrukkelijker de conclusie dat sommigen misschien rationeler kiezen dan anderen, maar dat niemand perfect rationeel kiest. Ook niet met perfecte informatie", aldus Wiertsema. "Vorig jaar ging de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid een stap verder met het rapport “Weten is nog geen doen”. Mensen blijken niet alleen intuïtieve beslissers, maar ook kwetsbare uitvoerders. Het rapport laat met allerlei voorbeelden zien dat het vermogen om goede keuzes te maken niet alleen afhankelijk is van goed kunnen nadenken en oordelen, maar ook en vooral van het “doenvermogen” om plannen te maken, actie te ondernemen, met tegenslagen om te gaan en verleidingen te weerstaan. Ook hier laten de meeste mensen veel gaten vallen. En dat geldt allemaal niet alleen voor kwetsbare groepen als mensen met weinig geld of opleiding of met plotselinge tegenslag, maar eigenlijk voor iedereen die wel eens geen zin heeft om de post open te maken."
 
"In de praktijk blijkt vervolgens dat advies helpt. Zo becijferde vorig jaar ILC-UK, een Engelse denktank voor vermogens- en pensioenvraagstukken, grondig dat mensen met advies gemiddeld tot zo’n 40% meer buffervermogen en zo’n 20% meer pensioen opbouwen. Haar conclusie: betere toegang tot advies levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de toezichthouder om consumenten beter te beschermen. Keer op keer blijkt advies onmisbaar om mensen in beweging te brengen en te houden. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want advies functioneert ook als tegenmacht bij de grote banken en verzekeraars. Het helpt de kenniskloof tussen klant en aanbieder overbruggen en helpt evenwicht te brengen wanneer aanbieders niet in iedere situatie hetzelfde belang hebben als de individuele klant. Adviseurs helpen ook bij uitstek om de complexe risico’s, uitdagingen en wensen van klanten zelf met elkaar in balans te brengen. En misschien wel het belangrijkste: de adviseur staat aan de kant van de klant als er een schade geregeld moet worden."

"Advies gaat kortom om heel veel meer dan de keuze tussen vergelijkbare producten. Los nog van de vraag of die vergelijking wel zo simpel is als wordt voorgesteld bij met name schadeverzekeringen. Het kostte Adfiz-lid Peggy van der Smitte immers geen enkele moeite om de Persgroep ooit op verzoek meer dan 40 overwegingen voor te leggen bij iets zogenaamd eenvoudigs als een autoverzekering. Dat de krant uiteindelijk niet verder ging dan “de 5 misverstanden” onderstreept de behoefte om het simpel te houden. Ook als het niet simpel is."
 
Waarde van Advies  
"En ondanks hardnekkige misverstanden over simpele producten en simpele keuzes, kan de waarde van advies wel degelijk beklijven. Dat vond in ieder geval NIBUD in recent onderzoek, waar advies veel waardevoller gevonden werd door mensen die advies hadden gekregen. Je moet het blijkbaar eerst ondervinden en voelen. Dat werpt de vraag op: hoe breng je dat gevoel verder? Verhalen vertellen kan daarbij helpen. Adviseurs grossieren in indrukwekkende verhalen en zijn trots genoeg om ze ook te vertellen. 
Zoals het verhaal van Adfiz-lid Onno van der Post. Zomaar een zondagmiddag stond een huilende zoon van een klant bij hem aan de deur. Zijn vader en moeder zouden dinsdag terugkomen van vakantie en nu had hij een fikse keukenbrand veroorzaakt door met chemicaliën te experimenteren op het gasfornuis. De brand was inmiddels geblust door een buurman met een poederblusser, maar de schade niet te overzien. 
Van der Post: “Mijn vrouw en ik zijn direct met hem meegegaan en troffen een keuken vol roet en een huis vol poeder. We hebben direct een salvagebedrijf ingeschakeld en slaapplaatsen geregeld voor de kinderen. De maandag en de dinsdag hebben we het salvagebedrijf begeleid en met de expert gesproken. Toen de ouders dinsdagavond laat thuiskwamen, konden ze gewoon in hun eigen bed slapen en was de impact van de schade veel minder groot. Deze klant was maar wat blij dat hij zijn verzekeringen niet zelf geregeld had. Blij genoeg om ons op een heerlijk etentje te trakteren.” 
 
Vertel het door  
"Dit soort verhalen zijn talrijk. Meer dan welke theorie laten ze zien hoe waardevol advies is. Samen met adviseurs zal Adfiz ook in 2018 podia blijven zoeken en creëren om al die verhalen een groter publiek te schenken. Totdat de vraag of er veel verloren gaat als advies verdwijnt voor iedereen een retorische vraag zal zijn", zo besluit de Adfiz-directeur.
Jan Schrijver; bron Adfiz
Geplaatst op 03-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: