Groei in markt voor inkomensverzekeringen

De Nederlandse markt voor inkomensverzekeringen groeide in 2016 met 1,6%. Na jaren van daling lijkt er een ommekeer te zijn gekomen en is er een positief vooruitzicht voor de markt: de komende jaren groeit de markt met gemiddeld 2,3% blijkt uit de nieuwste ramingen van Baken Adviesgroep. Daling is er in het aantal zelfstandigen dat een AOV sluit, en met één op de vijf zelfstandigen die een AOV sluit is de dekkingsgraad al laag. In inkomensverzekeringen is NN na de overname van Delta Lloyd de nieuwe marktleiderDe Inkomensverzekeringsmarkt lijkt mee te gaan in de opleving van de Nederlandse economie. Waar in 2014 en 2015 de markt (gemeten in bruto geboekte premie) nog met respectievelijk 1,1% en 0,2% kromp, werd er in 2016 een groei geboekt van 1,6%. Het totale premievolume komt hiermee uit op € 3.738 miljoen.

Ondanks dat de totale markt opleeft, zijn de ontwikkelingen per productgroep zeer verschillend. De AOV-productgroep (AOV-Woonlasten en AOV-Zelfstandigen) is het grootste segment op de markt maar leidt onder een dalende dekkingsgraad. Slechts een op de vijf zelfstandigen heeft een AOV-verzekering gesloten en dit percentage lijkt de komende jaren verder te dalen. Daarentegen zorgen de groeiende loonsommen en dalende werkeloosheid in de economie voor groei in het Ziekteverzuim en WIA-Aanvullend segment. Tot slot zorgt de samenvoeging van WGA-Vast en WGA-Flex voor een forse totale premie toename van het WGA-ERD product.

Op de langere termijn, richting 2030, hebben de ontwikkelingen van het aantal zelfstandigen en werknemers een sterk bepalende invloed op de ontwikkeling van de Inkomensmarkt. Wanneer een groeiend percentage van de beroepsbevolking niet langer als werknemer maar als zelfstandige werkzaam is, heeft dit een uiteenlopende impact op de verschillende Inkomensproducten. Zo blijkt uit een kwantitatieve analyse van dit scenario dat het premievolume in de Ziekteverzuim-productgroep tot wel 10% lager kan uitvallen, terwijl de AOV-markt juist een sterk positief effect ondervindt.

Afgelopen jaar was ook een duidelijke verschuiving te herkennen in de marktaandelen op de Inkomensmarkt. De NN-Group heeft na de overname van Delta Lloyd meer dan een kwart van de markt in handen. Als gevolg daarvan neemt het concern de eerste positie over van de a.s.r. groep, die circa een vijfde van de markt bezit. De nummer 3 is Achmea. De markt is sterk geconcentreerd: twee derde van de totale markt is in handen van de top-3 concerns.

Het Marktrapport Inkomen is bij Baken Adviesgroep te bestellen voor 1500 euro. 
Jan Schrijver; bron gegevens Baken Adviesgroep
Geplaatst op 17-01-2018