Marktpartijen moeten voldoen aan MiFID II

Marktpartijen en toezichthouders moeten sinds deze week voldoen aan de verplichtingen van MiFID II en MiFIR. Speerpunten van het toezicht van de AFM op deze nieuwe Europese regelgeving zijn beleggersbescherming, kostentransparantie en productontwikkeling.

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en de introductie van de verordening MiFIR. In MiFID II staat dat de wet- en regelgeving van toepassing is per 3 januari 2017, maar op voorstel van de Commissie is de toepassing met een jaar uitgesteld naar 3 januari 2018.

Op het gebied van kapitaalmarkten zullen dat in elk geval transactierapportage, transparantie van de markt (pre/post-trade transparantie) en de regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur zijn. De AFM heeft haar bestaande beleidsregels, leidraden en interpretaties in lijn gebracht met deze nieuwe regelgeving. Het doel van de herziene Markets in Financial Instruments Directive, kortweg MiFID II, is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Met de publicatie van de aanpassingen op het niveau van de wet, het Koninklijk Besluit en de Ministeriële regeling is de nationale implementatie afgerond. De eisen van MiFID II zullen ook leiden tot wijzigingen van het nationaal regime. Het ministerie van Financiën heeft tot op heden nog geen aanpassing gedaan van het nationaal regime. Dit betekent dat het huidige regime blijft gelden. 

Vakbekwaamheid 
Eerder heeft de AFM aangegeven dat zij, mede met het oog op kwaliteitsborging, er begrip voor heeft dat het borgen van de vakbekwaamheidseisen via DSI een beperkte vertraging oplevert. Dit geldt zowel voor het aanvragen van accreditatie voor eigen oplossingen bij DSI als voor het afnemen van examens via DSI. Inmiddels is bekend dat vanaf 23 januari diverse examens afgenomen kunnen worden. De AFM zal de ontwikkelingen met betrekking tot deze examens volgen, net als de accreditatieaanvragen die bij DSI worden ingediend.

Data en TRS-systemen
Wat betreft het rapporteren van transacties door beleggingsondernemingen en handelsplatformen, is het doel van de nieuwe regels voor transactierapportage (TRS) om beter inzicht te krijgen in het handelsgedrag van marktpartijen en om de opsporing van marktmisbruik te verbeteren.  De AFM heeft, met vier andere toezichthouders, een TRS-systeem gebouwd. Hiervan is de productieversie eind december opgeleverd. Instellingen die hun TRS-systeem volgens de vereisten getest hebben, zijn toegelaten tot productie en kunnen rapporteren. Ook na 3 januari 2018 blijft de testomgeving van de AFM beschikbaar. 

No LEI no trade 
De LEI (Legal Entity Identifier) wordt gebruikt om juridische entiteiten bij een financiële transactie te identificeren. Onder MiFIDII/MiFIR mag een beleggingsonderneming (BO) feitelijk vanaf 3 januari 2018 geen transactie uitvoeren voor een klant die nog geen LEI-code heeft. ESMA (European Securities and Markets Authority) heeft de ‘no LEI, no Trade’ regels echter recent tijdelijk versoepeld. Uitgangspunt daarbij is dat een beleggingsonderneming (BO) mag handelen als een klant geen LEI-code heeft, op voorwaarde dat de betreffende klant de BO een volmacht geeft om de LEI te verkrijgen. De transactie wordt vervolgens gemeld op het moment dat de BO de LEI daadwerkelijk ontvangt. Als er geen volmacht is, dan mag de BO geen transactie uitvoeren voor de klant. Deze versoepeling van de regels geldt voor een periode van een half jaar.
Jan Schrijver; bron gegevens en afbeelding AFM
Geplaatst op 05-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: