Omzet gestegen bij 77% van assurantiekantoren

Adfiz heeft een peiling gedaan onder de leden naar hun bedrijfseconomische ontwikkelingen. Bij de meeste Adfiz-leden gaat het goed en ook de verwachtingen voor 2018 zijn positief. In de nieuwjaarspeiling van 2017 gaf 58% aan een omzetstijging te verwachten. Nu blijkt dat bij 77% de omzet in 2017 is gestegen.

Daarentegen geeft 9% aan dat de omzet gedaald is. Dat is een stuk minder dan in 2016, toen de omzet bij 23% is gedaald. De omzet stijgt over de volle breedte van het bedrijf, waarbij hypotheken de grootste stijger is (gemiddelde stijging 34%). De gemiddelde stijging bij schade en leven particulier bedraagt in 2017 7% (in 2016 4,7%), bij schade en leven zakelijk 6% (4,4%). De omzetverwachtingen voor 2018 zijn opnieuw positief. 68% van de respondenten verwacht dat de omzet in 2018 zal stijgen. 38% verwacht dan ook op zoek te moeten naar extra personeel in 2018. 

Aan de respondenten is gevraagd om hun prioriteiten voor 2018 aan te geven. De top 3 prioriteiten ziet er als volgt uit: 
  1. Verhogen efficiëntie werkprocessen (sneller en betere kwaliteit) 
  2. Groei binnen bestaande klanten 
  3. Betere communicatie meerwaarde van dienstverlening kantoor 
Als prioriteit nummer 2 voor 2018 geven leden dus aan groei binnen de bestaande klanten te willen realiseren. Niettemin verwacht 58% van de leden daarnaast een stijging van het aantal zakelijke klanten. 53% verwacht een stijging in het aantal particuliere klanten te zullen realiseren. Nieuw in de topprioriteiten is aandacht voor fintech. Deze aandacht staat op plaats nummer 4. 

Zie hier de volledige infographic.
Jan Schrijver; bron gegevens Adfiz
Geplaatst op 26-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: