Ranking aanbieders is gebaseerd op continu meten

Gisteren zijn de uitkomsten van het Adfiz-onderzoek tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van deze branchevereniging bekendgemaakt. De aanbieders die in het jaar 2016 in de zeven onderscheiden categorieën het hoogst gewaardeerd werden door de adviseurs, hebben hun prestaties in 2017 goed op peil kunnen houden, want zij waren opnieuw de winnaars. Dat zegt niet alleen iets over de kwaliteit van de aanbieders, maar ook over de goede kwaliteit van het onderzoek.


Tot en met 2015 werden de uitkomsten van het 'Adfiz Prestatie Onderzoek Aanbieders' gebaseerd op jaarlijks eenmaal gehouden enquêtes onder de adviseurs. In 2016 werd overgestapt op een nieuw modern systeem. In de loop van 2016 werd het voor adviseurs (niet alleen Adfiz-leden maar alle adviseurs) mogelijk continu online hun mening te geven over aanbieders. 2017 is het eerste gehele jaar dat de adviseurs dat hebben kunnen doen. Als de performance-rating gebaseerd is op continu meten, zoals nu dankzij onderzoeksbureau Tevreden.nl gebeurt, dan zegt dat dus meer dan dat dit op basis van eenmaal per jaar te houden enquêtes gebeurt. Omdat dit minder van toevalligheden afhangt, zijn winnaars moeilijker van hun troon te stoten. En zullen alle anderen in de ranking nog beter hun best gaan doen omhoog te komen in de ranking. 

Adfiz-directeur Enno Wiertsema zegt het als volgt: "Met trots presenteren wij u de resultaten van Adfiz Prestatie Onderzoek Aanbieders 2017 - 2018. Dit onderzoek loopt al vele jaren en wordt qua methodiek constant aangescherpt. 2017 was het eerste jaar dat het onderzoek een heel jaar lang is uitgevraagd. 1655 onafhankelijk adviseurs deelden 3.551 ervaringen met aanbieders van financiële producten in de zeven categorieën Schade particulier, Banksparen, Lijfrente, Overlijdensrisico, Schade zakelijk, Pensioen en Inkomen. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een goed vergelijkend inzicht in de performance van verzekeraars. Met deze inzichten kunnen verzekeraars hun performance verbeteren en daarmee van de gehele sector."

Zoals bij de Oscars, was er dit jaar voor gekozen om per categorie de winnaar bekend te laten maken door verschillende Adfiz-leden die zich inzetten voor de vereniging en door bureau-beleidsmedewerkster Bettie Hoogsteen (die heeft zich de laatste tijd toegelegd op de AVG, die het hoofdthema vormde van het ledendeel van de nieuwjaarsbijeenkomst van gisteren). Na de presentatie van de onderzoeksresultaten in het Spant in Bussum, gaf Wiertsema in zijn dankwoord (foto) onder meer aan verheugd te zijn met het enthousiasme over de onderzoeksaanpak en de gang van zaken bij Adfiz. Zo manifesteert zich dat o.a. in ledengroei (per saldo 14 leden gegroeid in 2017) ondanks dat er sprake is van marktconsolidatie (o.a. Zicht en Klap werden weer lid, red.). 'Aandacht is de brandstof voor groei', zo was op het scherm achter hem te lezen. Hij voegde de daad bij het woord, door ook andere bureaumedewerkers en leden van Adfiz-commissies op het podium te vragen. Dat liet hij vervolgens verder vollopen door alle Adfiz-leden op het podium te nodigen, alsook alle samenwerkingspartners. Het leverde een lege zaal, maar vol podium op, waarmee alle relevante partijen in de schijnwerpers en daarmee in het spreekwoordelijke zonnetje werden gezet. 

De ludieke actie bleek zeer gewaardeerd te worden en door het Adfiz-bureau goed voorbereid te zijn. Tasjes van bruin papier (nu eens geen bruin papier voor een zogenoemde 'brown paper sessie') werden op het podium uitgedeeld, met daarin hetzij een flesje Freixenet, hetzij twee glazen. Ook hiermee werd het belang van samenwerking onderstreept: op het podium ging het deel dat een zakje met twee glazen had gekregen, op zoek naar degenen met een flesje. Uiteindelijk stonden er honderden branchegenoten op het podium die met elkaar, onder de begeleiding van de zangklanken van de presentatrice, het glas hieven. Op 2018, een jaar met weer volop uitdagingen, zoals die door voorzitter Wim Heeres duidelijk benoemd waren eerder die middag. 
Jan Schrijver
Geplaatst op 12-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: