Recht op contra-expertise niet geregeld in AOV's

Poliskraker en Adfiz hebben vandaag een rapport uitgebracht waarin een marktoverzicht wordt gegeven met betrekking tot de voorwaarden van 113 geanalyseerde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In 71 van de 113 verzekeringen is het recht op herbeoordeling expliciet geregeld. In geen van de polissen blijkt het recht op contra-expertise te zijn geregeld.

Poliskraker en Adfiz bieden met hun Clarus-onderzoek financieel adviseurs inzicht in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's). Afgelopen juni werd de derde uitgave gepresenteerd, waarvan de resultaten beschikbaar zijn als voorwaardenvergelijkingsmodule op Poliskraker.nl. Daarmee heeft het Clarus-onderzoek zich ontwikkeld van het geven van momentopnames tot het geven van een continu bijgewerkt marktoverzicht. Ultimo 2017 bevat Poliskraker.nl 113 geanalyseerde AOV's.

Poliskraker en Adfiz hebben vandaag een rapport uitgebracht, waarmee een totaaloverzicht wordt gegeven van genoemde 113 AOV's. Deze zijn onder te verdelen in 36 reguliere AOV's, 51 oud-reguliere AOV's, 15 vangnet AOV's (dit zijn zowel reguliere als oud-reguliere) en 11 vaste lasten AOV's. Bij ongeschiktheid wordt in het merendeel van de gevallen (55) uitgegaan van het beroeps-criterium. In 12 van de AOV's wordt beoordeeld op basis van passende arbeid, in 16 AOV's van gangbare arbeid. In de overige 30 betreft het polissen waarin op het polisblad is benoemd welk arbeidsongeschiktheidscriterium van toepassing is verklaard bij het afsluiten van de polis. In 65% van de AOV's gaat het om sommenverzekeringen, in 35% om schadeverzekeringen. Bij 69% van de 113 AOV's is inloop niet gedekt, bij 10% is uitloop niet gedekt.

In 63% van de gevallen is recht op herbeoordeling expliciet geregeld. In 35% door middel van second opinion, in 6% via herbeoordeling door verzekeraar, in 6% door arbitrage, in 15% op andere manieren en in ruim 37% van de gevallen niet. De onderzoekers noemen het opvallend dat het recht op contra-experise niet is geregeld in de polisvoorwaarden. In het rapport wordt de analyse ook per onderscheiden AOV-categorie gegeven.

U kunt het volledige rapport gratis downloaden vanaf de webpagina via deze link.
Jan Schrijver; bron gegevens Adfiz en Poliskraker
Geplaatst op 18-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: