Recordoplage 'RekenHulp 2018' van de Bureaus

Bij 'de Bureaus' is de nieuwe editie van de RekenHulp verschenen. In de 48 pagina’s tellende RekenHulp 2018, die in een recordoplage van 2.500 exemplaren wordt gedrukt, worden veelgebruikte cijfers met betrekking tot personenschade, bijgewerkt tot en met 1 januari 2018, op overzichtelijke wijze gerubriceerd.

In de RekenHulp is naast genoemde cijfers bovendien jurisprudentie opgenomen die voor de bepaling van personenschade van belang kan zijn. Daarnaast zijn hierin relevante informatie en financiële gegevens te vinden met betrekking tot de sociale zekerheid, loon- en inkomstenbelasting en toeslagen. Ook zijn hierin de richtlijnen van de Letselschade Raad opgenomen, alsmede het rekenmodel overlijdensschade, kapitalisatiefactoren en informatie die nodig is voor het berekenen van het verlies van arbeidsvermogen.

”Met de RekenHulp willen wij een bijdrage leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers”, zegt Francie Peters, directeur van de Bureaus. De nieuwe cijfers zijn inmiddels al verwerkt in het Rekenprogramma van het RekenBureau, één van onderdelen van de Bureaus. Het RekenBureau is als neutrale organisatie gespecialiseerd in alle rekentechnische aspecten van de personenschade, dus op het gebied van verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud.

Ook dit jaar is er een prijsvraag verbonden aan het maken van een letselschadeberekening. 

De RekenHulp 2018 kan gratis worden besteld bij m.dejongh@debureaus.nl.


Jan Schrijver; afbeelding cover RekenHulp 2018
Geplaatst op 10-01-2018

< VorigeVolgende >


Share on: