Vernieuwd keurmerk aanbieders veiligheidscursussen

Het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft zijn nieuwe kwaliteitsstempel voor de aanbieders van veiligheidscursussen gelanceerd. Sinds de introductie, begin dit jaar, hebben ruim vijftig opleiders het vernieuwde NIBHV Keurmerk aangevraagd, zo meldt het NIBHV.

Nederlandse werkgevers zijn niet alleen verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, maar zijn ook wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. "Om dit te realiseren, zijn honderden aanbieders van veiligheidscursussen actief. Zij bieden een cursus waarin medewerkers worden getraind om een veilige werkomgeving te realiseren en adequaat op te treden als het onverhoopt toch mis gaat. Een selecte groep van deze cursusaanbieders heeft nu het NIBHV Keurmerk ontvangen. Het is de verwachting dat dit aantal snel zal toenemen", aldus het NIBHV.

Deze NIBHV Keurmerkopleiders dienen aan toelatingseisen te voldoen, die regelmatig worden gecontroleerd. Dit gebeurt door middel van onafhankelijke audits en praktijkbezoeken. Daarbij wordt de opleider continu beoordeeld op vijf pijlers: kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsing aan het NIBHV certificeringsreglement. NIBHV-directeur Koos Pulleman. “Met dit onafhankelijke, volledig geactualiseerde keurmerk, bieden we opleiders kans om zich te onderscheiden. Tegelijkertijd verhogen we over de gehele linie, de kwaliteit van de veiligheidscursussen in Nederland. Daar vaart iederéén wel bij; in de eerste plaats iedereen die streeft naar een veilige werkomgeving.”

Het NIBHV is in 1999 opgericht door het Instituut Fysieke Veiligheid en Het Oranje Kruis. Het NIBHV is kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening, bedrijfsnoodorganisaties en brand- en arbeidsveiligheid. In het vernieuwde NIBHV Keurmerk zijn de ervaringen en inzichten van de afgelopen tien jaar meegenomen, waarmee de kwaliteit van de veiligheidscursussen naar een nog hoger niveau is gebracht. Het NIBHV werkt daarvoor samen met enkele kennispartners. Dit maakt het mogelijk om ‘evidence based’ lesmateriaal voor opleiders aan te bieden en te actualiseren. Deze samenwerkingspartners zijn onder meer het Instituut Fysieke Veiligheid, de Nederlandse Reanimatieraad, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, de Nederlandse Hartstichting en Stichting Samenwerken voor Veiligheid.
Jan Schrijver; bron gegevens NIBHV
Geplaatst op 31-01-2018