In 2017 schrijft a.s.r. 2,6 miljard schadepremie

De resultaten 2017 van a.s.r. overtreffen de doelstellingen, zo meldt deze verzekeraar vandaag. Het operationeel resultaat steeg met 17,2% tot € 729 miljoen. Alle bedrijfssegmenten hebben bijgedragen aan de stijging. In het schadebedrijf verbeterde de combined ratio. Over 2017 bedraagt deze 95,1%, wat een verbetering betekent van 0,5%-punt (2016: 95,6%).

Over het vierde kwartaal is het operationeel resultaat met € 179 miljoen nagenoeg gelijk aan het vierde kwartaal van vorig jaar (€ 177 miljoen). In het segment Schade stijgt het operationeel resultaat met 26,5% tot € 172 miljoen, vooral als gevolg van de uitzonderlijk lage schadelast in de eerste helft van 2017. Het netto resultaat neemt toe met 37,5% tot € 906 miljoen (2016: € 659 miljoen) door het hogere operationeel resultaat en de hogere gerealiseerde beleggingsresultaten.
 
De bruto geschreven premies in het schadebedrijf zijn gestegen met 6,0% tot € 2.579 miljoen, gedreven door groei van het aantal nieuwe klanten en premieverhogingen op de bestaande portefeuille. CEO Jos Baeten: "In het schadebedrijf vertaalt ons vakmanschap zich in een 6,0% hogere premieomzet, terwijl we er tegelijkertijd in zijn geslaagd om onze kostenbasis met € 3 miljoen te laten dalen. Het vakmanschap uit zich ook in onze kracht om succesvolle migraties en conversies uit te voeren. Zo is in het segment Leven de integratie van de uitvaartportefeuille van NIVO in 2017 afgerond en hebben we bij Leven Individueel een aantal grote en complexe migraties succesvol afgerond. Omdat wij met onze strategie focussen op ‘waarde boven volume’, zijn wij niet over de hele linie meegegaan in de neerwaartse prijsstelling in de BeZaVa-markt (Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters), waardoor de gerealiseerde omzet in Collectief AOV minder is dan verwacht. Om versnelling te geven aan de digitale transformatie is afgelopen jaar een aparte afdeling opgericht. Hierbij ligt de focus om in te spelen op de behoefte van klanten om steeds meer digitaal te communiceren. Met robotisering worden simpele processen verder geautomatiseerd waardoor medewerkers meer tijd krijgen voor meer complexe klantvragen. Tevens richt de afdeling zich op het beoordelen van nieuwe (insurtech) initiatieven en worden eigen initiatieven uitgetest en gebouwd."

De privatisering van a.s.r. werd succesvol afgerond in september 2017. Vanaf de beursgang in juni 2016 is a.s.r. in een periode van 15 maanden daarmee volledig teruggebracht naar de beurs. De in 2017 aangekondigde overname van Generali Nederland is op 5 februari 2018 afgerond. Momenteel worden de migratieplannen om de Generali klanten naar de a.s.r. omgeving over te brengen verder uitgewerkt. Per 1 juni aanstaande zullen de nieuwe collega’s verhuizen naar Utrecht. Om de lange termijn in de bedrijfsvoering te benadrukken heeft a.s.r. besloten voortaan de financiële resultaten niet meer per kwartaal, maar ieder half jaar te presenteren. De eerstvolgende update is op 29 augustus 2018. "Op 10 oktober 2018 zullen wij onze eerste Capital Markets Day organiseren. Dit is het podium om onze strategie nader toe te lichten en vernieuwde financiële doelstellingen voor de middellange termijn te presenteren", aldus Jos Baeten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Schrijver; bron gegevens a.s.r.
Geplaatst op 21-02-2018


Share on: