Model vaststellingsovereenkomst personenschade voor WAM en Niet-WAM

De Letselschade Raad meldt dat het Platformoverleg van deze organisatie het concept voor een model vaststellingsovereenkomst heeft goedgekeurd. Er zijn twee varianten voor de vaststellingsovereenkomst, een voor het gebruik door WAM-verzekeraars en een voor de overige aansprakelijkheidsverzekeraars zoals AVP en AVB.

Deze modellen moeten een standaardtekst bieden om onnodige discussies over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (VSO) te voorkomen. "Veel letselschades worden op enig moment definitief geregeld door middel van een VSO, met daarin al dan niet een belastinggarantie verdisconteerd. Het zijn vooral aansprakelijkheidsverzekeraars die een VSO opstellen. Veel verzekeraars hanteren daarbij hun eigen tekst. Voor belangenbehartigers betekent die verscheidenheid aan teksten extra werk om de inhoudelijke juistheid te toetsen", aldus De Letselschade Raad.

"Omdat het te complex bleek om één vaststellingsovereenkomst op te stellen voor zowel WAM als overige aansprakelijkheidskwesties (AVP/AVB etc.), is ervoor gekozen om voor beide situaties een aparte VSO op te stellen, te weten een ‘VSO model WAM’ en een ‘VSO model Niet-WAM’. Het essentiële verschil tussen beide VSO’s ziet enkel op hetgeen wordt vermeld onder het eerste kopje “Feiten”.
Uiteindelijk zullen deze beide modellen aan de basis staan van nog nader te ontwikkelen VSO’s, bijvoorbeeld in zaken waarbij de betrokkene een kind is, bij overlijdensschades en mogelijk andere nog nader te duiden bijzondere gevallen."

​De Letselschade Raadsdag 
De Letselschade Raadsdag vindt dit jaar plaats op donderdag 22 november. De locatie en het programma zijn nog niet bekend. 

 
Jan Schrijver; bron gegevens De Letselschade Raad
Geplaatst op 21-02-2018


Share on: