Nederlands schadebedrijf tempert winstgroei NN Group

NN Group NV heeft vandaag de jaarcijfers gepubliceerd. Het netto resultaat van NN Group steeg van 1,189 miljard euro in 2016 naar 2,110 miljard euro in 2017. De operationele winst nam met 29,3% toe tot 1,586 miljard euro.

Genoemde toename van de operationele winst komt met name door de bijdrage van het verworven Delta Lloyd en door resultaatsverbeteringen in de meeste segmenten, waarbij opgemerkt wordt dat de groei in het resultaat getemperd werd door de daling van het resultaat van het schadebedrijf in Nederland. Het operationeel resultaat van het Nederlands schadebedrijf bedroeg in 2016 62 miljoen euro en daalde 51,6% naar 30 miljoen euro in 2017. De combined ratio van het schadebedrijf in ons land verslechterde van 99,6% in 2016 tot 102,0% in 2017, waarvan de claimsratio steeg van 69,8% tot 73,5%. Het verdiende premie inkomen van het schadebedrijf in ons land steeg met 60,6% naar 2,497 miljard euro. 

Grootste resultaatsbrenger is het Nederlandse levenbedrijf met 896 miljoen euro in 2017 (710 miljoen euro in 2016). 

Per ultimo 2017 telde de groep 14.505 werknemers (in fte) versus 11.464 twaalf maanden eerder. Daarvan werken 2.682 werknemers (in fte) voor het Nederlandse schadebedrijf (1.609 per ultimo 2016).

CEO Lard Friese noemt 2017 een memorabel jaar, "waarin we met succes de overname van Delta Lloyd hebben voltooid". 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto NN Group
Geplaatst op 15-02-2018


Share on: