Niet alle verzekeraars AOV gebruiken nieuwe beroepenlijst

Naar aanleiding van de nieuwe gestandaardiseerde beroepenlijst hebben meerdere verzekeraars het afgelopen jaar acceptatienormen en prijsbepaling van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen herzien. Nog niet alle verzekeraars gebruiken deze gestandaardiseerde beroepenlijst vanwege systeemtechnische of organisatorische redenen. Sommige verzekeraars moeten de keuze nog maken of de lijst überhaupt als standaard gaat gelden.


Dit blijkt uit marktonderzoek van MoneyView. Positief is, zegt MoneyView, dat vrijwel alle verzekeraars de beroepenlijst hebben gecontroleerd en voor alle 1.056 beroepen de acceptatiecriteria zijn vastgesteld.

Deze beroepenlijst is ontwikkeld door verzekeraars, adviseurs en andere zogenaamde ketenpartners (waaronder MoneyView) en wordt onderhouden door het SIVI. Ondernemers kunnen op basis van deze nieuwe beroepenlijst nauwkeuriger geaccepteerd worden, onder meer door nuancering van bepaalde beroepen. Zo zijn nieuwe beroepen toegevoegd of beroepsomschrijvingen veranderd of verduidelijkt. Dit leidt ertoe dat bepaalde beroepen niet, anders of juist wel worden geaccepteerd. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij een bouwkundige. Bij dit beroep wordt onderscheid gemaakt tussen een bouwkundige die zijn bureauwerk combineert met beperkt toezichthoudend werk, een bouwkundige die meewerkt op locatie en een bouwkundige die toezichthoudend werk deels combineert door mee te werken op locatie. Bij eerdere beroepenlijsten werd bij dit beroep soms alleen onderscheid gemaakt tussen wel of niet meewerkend en ontbrak de nuancering. 

Navraag door onze redactie bij MoneyView leert:
• 2 aanbieders gebruiken de SIVI-beroepenlijst;
• 12 aanbieders gebruiken de SIVI-beroepenlijst niet;
o 4 aanbieders hebben de SIVI-beroepenlijst gekoppeld aan hun eigen beroepenlijst; *
o 8 aanbieders gebruiken een eigen beroepenlijst.

*) "Door deze vier verzekeraar is een koppeling gemaakt van de eigen beroepsomschrijving naar de SIVI-beroepsomschrijving. Bijvoorbeeld voor intern gebruik en voor ons als vergelijker. De SIVI-beroepenlijst is in die gevallen dus (nog) niet geïmplementeerd vanwege de genoemde systeemtechnische of organisatorische redenen." 
 
MoneyView spreekt in zijn persbericht van het omarmen door verzekeraars van de nieuwe beroepenlijst. Onderzoeker Marco Pettinga licht dit toe: "Het begrip omarmen komt voort uit het gegeven dat aanbieders veelal aangeven dat ze de beroepenlijst willen gaan gebruiken óf in ieder geval meenemen in het aanpassen van hun eigen beroepenlijst. Dit jaar zullen Generali en Delta Lloyd van de markt verdwijnen waardoor de verhouding 'wel/niet' weer anders zal gaan liggen." 


Special item AOV
MoneyView heeft ook het special item AOV gepubliceerd. Daarin worden naast de nieuwe beroepenlijst andere ontwikkelingen in het segment van AOV besproken en is de jaarlijkse MoneyView ProductRating opgenomen. Daarbij wordt een schaal van één tot en met vijf sterren gehanteerd. 
Vijf sterren voor voorwaarden gaan naar: 
De Amersfoortse (AOV en Flexibele AOV) 
Univé (RisicoVerminderaar Vast Inkomen ongeval en ziekte). 
Vijf sterren voor de prijsstelling zijn toegekend aan: 
Delta Lloyd (AOV voor zelfstandig ondernemers, schadevariant) 
Univé (RisicoVerminderaar ongeval en ziekte).
Jan Schrijver; bron gegevens MoneyView
Geplaatst op 21-02-2018

< VorigeVolgende >


Share on: