Onderzoek veiligheid mensen met ernstige psychiatrische aandoening

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de veiligheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun omgeving. Het gaat de Raad om een breder inzicht in de afwegingen en dilemma’s waarmee zorg- en hulpverleners te maken krijgen wanneer zij veiligheid en goede zorg gestalte willen geven aan deze kwetsbare groep met complexe problemen.

De Raad vraagt mensen (dat kan zijn als patiënt, naaste, zorgverlener of anderszins) die te maken hebben (gehad) met een onveilige situatie, om hun ervaringen te delen met deze instantie door het anoniem invullen van een vragenlijst. Voorbeelden van aandoeningen zijn psychotische, bipolaire, persoonlijkheids- en angststoornissen, drugsgebruik en depressie. Onveilige situaties zijn situaties waarbij lichamelijke schade voor de kwetsbare persoon of zijn omgeving kan optreden. Voorbeelden zijn zelfdoding, verwaarlozing, letsel, misbruik of geweld. 

Met deze vragenlijst van ongeveer 50 vragen brengt de Onderzoeksraad in kaart hoe de hulp aan deze personen verbeterd kan worden. Dit helpt bij het doen van aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren.
Jan Schrijver; bron gegevens Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 22-02-2018


Share on: