OR houdt samenvoeging Zilveren Kruis en De Friesland niet tegen

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft donderdag uitspraak gedaan over de voorgenomen samenvoeging van de divisies De Friesland en Zilveren Kruis. De OR van De Friesland had de Ondernemingskamer een oordeel gevraagd over deze zaak. In haar uitspraak oordeelt de Ondernemingskamer dat Achmea in redelijkheid tot het besluit is gekomen.

Het beroep van de OR van De Friesland is hiermee afgewezen. De OR van De Friesland en de directies van De Friesland en Achmea gaan de uitspraak nu eerst met elkaar en met de medewerkers bespreken. Vervolgens wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn. 

De zaak komt er samenvattend op neer dat Achmea de in zorgverzekering regionaal sterke speler De Friesland per ultimo 2011 heeft overgenomen. Deze zou - opgenomen in de Achmea-groep - een bepaalde mate van autonomie behouden. FBTO Zorg, dat reeds onderdeel was van Achmea, werd onder het onderdeel De Friesland gebracht. Achmea heeft enkele jaren eerder dan de bedoeling was een eind willen maken aan de relatieve autonomie van De Friesland (incluis FBTO Zorg), te weten per ultimo 2017. Dat blijkt nodig te zijn gezien de zich niet adequaat ontwikkelende kapitaalspositie van FBTO Zorg. Toezichthouder DNB heeft overwogen een zogenoemde 'aanwijzing' te geven. Gezien de plannen van samenvoeging van De Friesland met Zilveren Kruis heeft DNB hiervan afgezien. De Ondernemingsraad van De Friesland had Achmea en De Friesland gedaagd.

De ondernemingsraad heeft de Ondernemingskamer verzocht voor recht te verklaren dat De Friesland en Achmea in redelijkheid niet hebben kunnen komen tot:
a.  het besluit van 16 januari 2017 tot wijziging van de relatieve autonomie van De Friesland;
b.  het besluit van 26 november 2017 tot onderbrenging van De Friesland inclusief FBTO Zorg bij Zilveren Kruis door middel van een fusie per uiterlijk 31 december 2017;
c.  het besluit van 26 november 2017 tot beëindiging van de relatieve autonomie van De Friesland;
en bij wijze van voorziening De Friesland en Achmea te verplichten deze besluiten in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken, alsmede hen te verbieden uitvoering te geven aan de besluiten, dit laatste telkens tevens bij wijze van voorlopige voorziening."

Op deze webpagina kunt u de volledige beschikking downloaden.
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Achmea; Gerechtshof Amsterdam, datum uitspraak 8-2-2018, zaaknummer 200.229.697/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2018:422
Geplaatst op 09-02-2018


Share on: