Vergelijking AVP's voor dekking schotelantennes

Eén op de vijf van de woningcorporaties stelt een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verplicht voor huurders die een schotelantenne willen plaatsen, zo blijkt uit onderzoek door het AIC (Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum). Het AIC onderzocht daartoe 50 van de 350 woningbouwcorporaties.

Dat een deel van die corporaties die eis stelt, is te verklaren uit het feit dat het monteren van een schotelantenne een verhoogd risico op schade aan huurhuizen en de omgeving met zich meebrengt. ‘’Met zo’n 600.000 Nederlandse huishoudens die een schotelantenne gemonteerd hebben, is de informatievoorziening rondom dit thema erg belangrijk’’, vindt Simon den Hollander, hoofdredacteur van het AIC. ‘’Woningcorporaties dekken zich op deze manier in voor schade, waarvan zij weten dat de huurder deze niet kan betalen. Het gaat per slot van rekening om minima die via de woningcorporatie huren’’.

Het onderzoek van het AIC laat zien dat er grote verschillen bestaan in de maximering van de dekking die verzekeraars bieden ten aanzien van schade door zo’n antenne. De ene verzekeraar vergoedt tot 4.000 euro (Unigarant), tot 15.000 euro (De Goudse) of tot 75.000 euro (ABN AMRO) terwijl bijvoorbeeld andere verzekeraar tot hogere bedragen vergoeden, zoals 175.000 euro (Reaal) of 250.000 (Univé) euro, maar de meeste verzekeraars tot het normale verzekerde bedrag op de polis vergoeden, c.q. 1,25 miljoen of 2,5 miljoen euro. Het AIC noemt niet alleen de maximering, maar noemt ook het voorbehoud ten aanzien van dekking voor schade aan het huis, omdat schade aan het huurhuis beschouwd zou kunnen worden als een zaak die de verzekerde in opzicht heeft. 

Het AIC publiceerde een overzicht van de onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen. Het AIC valt als bemiddelaar onder de collectieve vergunning van AWIN B.V. 
Jan Schrijver; foto door M.Minderhoud - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41948
Geplaatst op 05-02-2018


Share on: