WOEST: gevaren en kansen verontwaardigde burgers

Verontwaardigde burgers kunnen de grenzen van de democratische rechtsstaat opzoeken of overschrijden. De verontwaardiging van burgers kan echter ook positief worden geduid: als een uiting van grote betrokkenheid. Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) wil inzicht krijgen in de gevaren én de kansen van burgerlijke verontwaardiging. De essaybundel #WOEST gaat over dit thema.


De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid c.q. van het openbaar bestuur. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. Daarnaast adviseert de raad over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen. Vooral die tussen Rijk, gemeenten en provincies. Deze adviesfunctie is per 1 juli 2017 overgenomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). 

Voor politici, bestuurders en ambtenaren kunnen verontwaardigde burgers zowel kansen bieden als een gevaar vormen. Op uitnodiging van de ROB  bespreken toonaangevende experts uit verschillende disciplines in de bundel hoe de overheid het beste met de verontwaardiging van burgers kan omgaan. Voor deze essaybundel, met de titel #WOEST, gingen de auteurs op zoek naar de gevaren én de kansen van burgerlijke verontwaardiging. 

Verontwaardigde burgers kunnen de grenzen van de democratische rechtsstaat opzoeken of overschrijden. Denk aan mensen die tijdens een raadsvergadering over de komst van een azc het gemeentehuis bestormen, demonstranten die andersdenkenden of de politie belagen, en burgers die de deur van een partijleider bekladden, auto’s van wethouders in brand steken of burgemeesters kogelbrieven sturen.

De verontwaardiging van burgers kan echter ook positief worden geduid - als een uiting van grote betrokkenheid. Boosheid laat zien waar we belang aan hechten en waarvoor we in actie willen komen. Die actie kan leiden tot maatschappelijk initiatief en politieke vernieuwing. Zo kan de boosheid van burgers de democratische rechtsstaat zelfs versterken - als deze in goede banen wordt geleid.

Presentatie bundel #WOEST
Datum:        maandagavond 5 maart 2018
Tijd:             19:30 – 21:00 uur
Plaats:        De Balie, Amsterdam

19:00 uur: inloop
19:30 uur: welkom voorzitter ROB, Han Polman (foto)
19:40 uur: presentatie bundel Sarah de Lange
19:50 uur: reactie Tom van der meer
20:00 uur: column Lamyae Aharouay
20:10 uur: presentatie Adinda Akkermans
20:20 uur: debat o.l.v. Jasper Zuure
21:00 uur: afsluiting
Jan Schrijver; bron gegevens en foto ROB
Geplaatst op 27-02-2018


Share on: