Brandweer in 7,7 minuten bij de brand

De Nederlandse brandweer heeft in 2017 gemiddeld 7,7 minuten nodig gehad om bij een brand te komen. Dat is 0,2 minuten (12 seconden) meer dan een jaar eerder, zo meldt het CBS.

Bij een aantal korpsen liep de responstijd vorig jaar met 0,7 minuten (42 seconden) op. De toename van de gemiddelde responstijd is het gevolg van een toegenomen uitruk- en rijtijd. De tijd die de brandweer in totaal nodig heeft om bij een brand te komen, noemt het CBS responstijd. Die bestaat uit de tijd die de brandweercentralist nodig heeft om de eenheid te alarmeren, de tijd om uit te rukken na alarmering en de tijd die nodig is voor de rit naar het incident.

Brandweerkorpsen in Nederland deden er in 2017 gemiddeld 7,7 minuten over om op de plaats van het incident te komen. De meldkamer van de brandweer had gemiddeld 0,7 minuten de tijd nodig om de brandweereenheid te alarmeren. Gemiddeld kostte het daarna 2,9 minuten om uit te rukken en reed de brandweer er gemiddeld 4,1 minuten over om bij de brand te komen.

Met een responstijd van 6,5 minuten was de brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland in 2017 gemiddeld het snelst ter plaatse. Van de stadse regio’s behoren Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden met een gemiddelde responstijd van 6,7 minuten tot de snelste brandweerkorpsen. De regio Drenthe heeft de hoogste responstijd: 10,7 minuten.

De responstijd van Rotterdam-Rijnmond was wel 0,7 minuten hoger dan een jaar eerder, vooral door een toegenomen uitruk- en rijdtijd. Brabant-Noord (9,4 minuten in 2017) en Gelderland-Midden (7,7 minuten in 2017) waren de enige regio’s met een snellere responstijd dan in 2016, door snellere uitruktijden in 2017.

Mogelijk van invloed op de responstijden van de brandweer bij brand kan zijn, dat er in dunbevolkte regio’s een groter beroep op vrijwillige brandweerlieden wordt gedaan. De uitruktijden zullen hierdoor langer zijn dan in de steden met een hoge dichtheid van kazernes met meer beroepskrachten. Langere afstanden in dunbevolkte gebieden tot de brandlocatie zorgen ook voor de verschillen in de rijtijden. Verder kunnen verificatieprocedures in de meldkamer van automatische meldingen mede bepalend zijn voor de tijden.

Ten slotte kan ook het weer een rol in de responstijd van brandincidenten spelen. Gedurende een warme periode, zoals in mei en juni 2017, kunnen meer branden in de natuur- of buitengebieden plaatsvinden. De locatiebepaling wordt dan moelijker, met mogelijke langere alarmerings-, uitruk- en rijtijd tot gevolg.

Afbeelding: Gemiddelde responstijd brandweer 2017
Jan Schrijver; bron gegevens CBS
Geplaatst op 21-03-2018

< VorigeVolgende >


Share on: