De Vereende verhoogt autopremie met 25%

De Vereende had 1 januari 2018 premieverhogingen doorgevoerd. "Helaas hebben wij moeten constateren dat deze verhoging niet toereikend is. Wij ontkomen er niet aan om een nieuwe premieronde per 1 mei aan te kondigen", aldus de verzekeraar. De autopremie gaat met 25% omhoog, de premie voor taxi's met 10% en de brand/variapremie eveneens met 10%.

Vandaag valt bij de adviseurs waarmee de Vereende samenwerkt een brief hierover in de bus. Bij de publicatie van het jaarverslag, begin mei, zal de maatschappij nadrukkelijk stil staan bij de financiële resultaten. Deze nieuwe premieronde is het gevolg van slechte schaderesultaten en als gevolg daarvan een verlies van rond de 4 miljoen over het boekjaar 2017. Deze nu aangekondigde nieuwe premieaanpassing is één van de te nemen maatregelen om 2018 zonder verlies af te sluiten.

Nadere analyse
"Al geruime tijd hebben verzekeraars in Nederland te maken met een forse toename in het aantal schades en met een stijging van de schadebedragen. Helaas geldt deze stijgende schadelast ook voor de Vereende. Daarom hebben wij onze premie op 1 januari jl. verhoogd. Na een verdere analyse bleek deze verhoging onvoldoende om de toenemende schadelast te kunnen dekken. We zijn ons bewust van de negatieve gevolgen voor u en uw klanten. We hebben diverse maatregelen genomen om de premiestijging zoveel mogelijk te beperken, zoals schadepreventieprogramma’s, kostenbesparingen, uitstel van investeringen en optimalisatie van onze interne processen. Ondanks deze inspanningen is een verdere verhoging van de premie noodzakelijk", zo legt de Vereende in de brief uit aan het intermediair. 

Premiestijging
De Vereende verhoogt daarom de premies met 25% voor motorrijtuigen en bijbehorende dekkingen, 10% voor taxi’s en 10% voor brand, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De nieuwe premie geldt vanaf de hoofdpremievervaldatum of bij eerdere mutatie. De voorwaarden van de verzekering blijven gelijk. Samen met de premiestijging van 1 januari 2018 betekent dit een verhoging van minimaal 10% bij brandverzekeringen tot maximaal 42% bij motorrijtuigenverzekeringen. 

Provisie
Door de verhoging van de premie stijgt ook het provisiebedrag per polis automatisch. "Mocht u de premieverhoging voor uw klanten enigszins willen verlichten, dan kunt u dat doen door het provisiepercentage te verlagen. Dat kan per verzekering en ook voor uw hele Vereende-portefeuille", zo oppert de maatschappij een mogelijkheid aan het intermediair, om hieraan toe te voegen: "De komende periode willen wij ons provisiebeleid, als onderdeel van ons totale distributiebeleid, heroverwegen. Dat vereist zorgvuldige analyse en overleg. Wij zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten hiervan."

Waarborgsom
Aan het eind van dit jaar stapt de Vereende over naar een nieuw polis- en schade-administratiesysteem. "Bij de inrichting daarvan kiezen wij voor enkele rationalisaties. Eén daarvan is de aanpassing van de waarborgsom, die nu nog varieert tussen € 175,- en € 500,-. Per 1 mei 2018 zal de hoogte van de waarborgsom voor alle motorrijtuigenproducten gelijk worden. Het bedrag van de nieuwe waarborgsom is dan  € 268,-. Dit bedrag zal gelden voor alle nieuwe motorrijtuigverzekeringen. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor klanten die reeds een lopende polis hebben en een ander bedrag aan waarborgsom hebben betaald", aldus de Vereende.


 
 
Jan Schrijver; bron gegevens de Vereende
Geplaatst op 23-03-2018

Volgende >


Share on: