Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) is officieel opgericht. Het platform heeft als doel om belangen te behartigen van private uitvoerders van de sociale zekerheid. Private uitvoerders voeren zelf het eigenrisicodragerschap uit binnen de sociale zekerheid of verlenen diensten op dit gebied voor andere organisaties.

Door de private uitvoering nemen werkgevers zelf verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van hun zieke (ex)medewerkers die vervallen in onder meer de ziektewet of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
 
Het oprichtingsbestuur wordt voorgezeten door Jasper Coppes (foto), die naast deze functie ook directeur is van Qare. Het Platform is opgericht door vier uitvoerders te weten: Qare, Robidus, Acture en Flexcom4.
 
Coppes: "Sinds 2003 hebben we in Nederland de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. Private uitvoerders voeren namens de eigenrisicodrager de begeleiding en re-integratie van zieke (ex)medewerkers uit. Gedurende de afgelopen negen jaar is er al een hoop geleerd en verbeterd. Maar we zijn erachtergekomen dat het verstandig is om ons als vakgenoten te verbinden. Om zo gezamenlijk de rol en positie van private uitvoering beter uit te leggen en om tot afspraken te komen met bijvoorbeeld de politiek, werkgevers en vakbonden. Maar ook om nadrukkelijk te streven naar een duurzame inzetbaarheid van aan onze zorg toevertrouwde (ex)medewerkers."
 
Het oprichtingsbestuur van het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid bestaat bij oprichting uit vier leden:
Jasper Coppes  -          voorzitter
Sven Kelder       -          secretaris, voorzitter commissie WGA
Maudie Derks    -          penningmeester, voorzitter commissie Ziektewet
Paul Nieland     -           lid
 
Jan Schrijver; bron gegevens PPUSZ
Geplaatst op 05-03-2018

< VorigeVolgende >


Share on: