Adfiz stelt 'Privacy Portaal' open voor de hele markt

Adfiz verstrekt ook niet-leden toegang tot haar online-platform met kennis over de nieuwe privacywetgeving. Niet-leden hebben toegang tot grote delen van de beschikbare kennisdossiers over de AVG.

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Adfiz heeft de brede en complexe wetgeving samen met een klankbordgroep (van specialisten onder de leden) vertaald naar de praktijk van financieel advieskantoren. Hierover is ook overleg geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens. De bijeenkomsten hierover zijn intussen door ruim 400 leden bezocht. Alle informatie is gebundeld in het online kennisdossier Privacy (www.adfiz.nl/privacy). Adfiz geeft aan dit portaal nu grotendeels open te stellen voor de hele markt.
 
“Goed omgaan met de privacy van klanten door leden van Adfiz én door niet-leden is een collectief belang voor de hele markt,” zo verklaart Adfiz-directeur Enno Wiertsema. “Daarom zijn we al sinds november op diverse podia actief om adviseurs voor te lichten. We staan op evenementen, we schrijven kennisblogs voor vakmedia. En nu delen we de gebundelde kennis in een 10-stappenplan op www.adfiz.nl/privacy met alle financieel adviseurs. Je vindt hier ook de uitgebreide presentaties en verdiepingsartikelen.” 
 
Model verwerkersovereenkomst
Omdat de markt gebaat is bij uniformering van verwerkersovereenkomsten stelt Adfiz het model verwerkersovereenkomst die de vereniging heeft opgesteld ter beschikking aan de hele branche. Wiertsema wijst er daarbij op dat er intussen in twee situaties duidelijkheid is gecreëerd over het feit dat een verwerkersovereenkomst doorgaans niet nodig zal zijn: in de relatie met de verzekeraar, en in de relatie met een werkgever bij advies over regelingen voor werknemers.
 
Programma
De nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn een onderdeel van een Europese wetgeving (GDPR en in het Nederlands: AVG). Deze nieuwe regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Voor veel organisaties een flinke kluif. Het is veel werk om grip te krijgen op de nieuwe privacy-regels en vooral ook op de praktische toepassing ervan. De branchevereniging biedt leden en niet-leden uitgebreide ondersteuning in de aanloop naar mei 2018 om de AVG in te voeren, waaronder:
• Stappenplan waarmee stap voor stap wordt geïnformeerd over de invoering van de AVG 
• Privacy portaal met alle relevante informatie en praktische instrumenten/tools 
• Informatieverstrekking op bijeenkomsten en in de vakpers
• Privacy nieuwsbrieven en speciaal thema voor Adfiz Magazine
• Marktoverleg met alle relevante stakeholders om de invoering zo soepel mogelijk te maken, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, SIVI, systeemhuizen en aanbieders. 
Jan Schrijver; bron gegevens Adfiz; bron afbeelding: fragment uit schilderij van Petrus, door waarschijnlijk Cornelis Willemsz. (Noord-Nederland) zie website van Museum Catharijneconvent, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38433054
Geplaatst op 19-04-2018


Share on: