Marktleider schade Achmea publiceert jaarverslag

Achmea heeft gisteren zowel het geïntegreerde Jaarverslag als het ‘Solvency and Financial Condition Report’ (SFCR) over 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat 61% van de distributie als rechtstreeks is aan te merken, 26% via het bankkanaal loopt en 13% via het intermediair. In schade (exclusief zorg) heeft Achmea een marktaandeel van 22% en is daarmee de grootste partij in ons land.

De bruto verdiende premie in Schade (inclusief Inkomensverzekeringen) is 3,3 miljard euro. Voor zorg is Achmea ook de grootste en is het marktaandeel zelfs nog groter: 30%. De premie in dit onderdeel is 13,2 miljard euro. Het totale operationele resultaat nam toe van 319 tot 349 miljoen euro. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan 14.582 medewerkers (in fte's; exclusief externen). 

Tijdens de gisteren gehouden Algemene Vergadering is de jaarrekening vastgesteld en is décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Tevens heeft de Algemene Vergadering akkoord gegeven op het voorstel om een dividend uit te keren van 17,1 miljoen euro op preferente aandelen en van 123,6 miljoen euro op gewone aandelen. Voorts heeft de Algemene Vergadering akkoord gegeven op het voorstel tot aanpassing van het dividendbeleid. Het dividend voor de jaren 2018 en verder wordt daarmee gebaseerd op de uitkering van 45% van de nettowinst exclusief het nettoresultaat van het segment zorg en na aftrek van vergoedingen op overige eigen vermogen-instrumenten. De recent aangekondigde inkoop van eigen aandelen ter waarde van 100 miljoen euro is afgerond.  
 
"Met het jaarverslag bieden we inzicht in onder meer onze financiële en maatschappelijke resultaten. Het SFCR-rapport biedt een toelichting over onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. De jaarlijkse verslaglegging is voor Achmea een belangrijke manier om informatie te verstrekken aan onze stakeholders, onder wie onze klanten, medewerkers, (business) partners en kapitaalverschaffers. In ons jaarverslag geven we een uitgebreid beeld van onze organisatie en laten we de samenhang zien tussen onze strategie, onze governance en de sociale en economische context waarin we actief zijn", aldus Achmea. "Met ingang van de jaarrapportage over 2017 bestaat onze verslaggeving uit drie delen. We sluiten hiermee per deel aan op specifieke interesses van stakeholders. De weergave in drie delen vergroot de helderheid en toegankelijkheid. Deel 1 is het ‘Jaaroverzicht’ met daarin de voortgang over 2017 en onze visie op de toekomst. Deel 2 betreft het ‘Jaarrapport’ en gaat in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Het bevat onder meer de jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur en doet verslag over onze Governance. Deel 3 bevat onder meer informatie over  duurzaamheidsverslaggeving."
 
Meer informatie over de strategie en de voortgang hierop worden geboden op de Capital Markets Day op 24 mei a.s. 
 
 
Jan Schrijver; bron gegevens Achmea; bron afbeelding cover jaarverslag
Geplaatst op 19-04-2018


Share on: