67% cyberclaims is te wijten aan medewerkers

Hiscox heeft de naam van de in voorwaarden verbeterde cyberverzekering aangepast. De nieuwe naam is 'CyberClear by Hiscox'. Bovendien is de CyberClear Academy toegevoegd aan het servicepakket. Training is belangrijk; 67% van de claims is gerelateerd aan handelingen van medewerkers.

De Nederlandse markt voor cyberverzekeringen groeit fors. Volgens het Verbond van Verzekeraars bedraagt de premie in 2018 zo’n € 20 miljoen. “Wij verwachten dat dit in 2020 zal zijn gestegen naar € 60 miljoen”, zegt Yasin Chalabi, manager Cyber & Data Risks and professional insurances Benelux. “Om verdere groei te realiseren en om marktleider te blijven, hebben wij het initiatief genomen onze cyberverzekering nog verder te verbeteren.” 
 
Uitbreidingen dekking

CyberClear by Hiscox biedt nu bovenop de reeds bestaande dekkingen onder meer vergoeding van bedrijfsschade op basis van brutowinst in plaats van nettowinst. Verder is er een uitgebreidere dekking voor bedrijven die zaken doen met verzekeringnemers van Hiscox of waar de verzekerde deels van afhankelijk is. Tevens worden de kosten en bedrijfsschade als gevolg van inbreuken en systeemstoring of -falen bij andere bedrijven vergoed. Bovendien dekt CyberClear by Hiscox zogeheten CEO-fraude, waaronder verlies van geld door phishing en wijziging of aanpassing van betalingsopdrachten. 
 
CyberClear Academy
Gelijktijdig met de presentatie van de nieuwe voorwaarden heeft Hiscox de CyberClear Academy in Nederland gelanceerd. Dit online platform is ontworpen om verzekerden te helpen hun cyberrisico’s te beperken en te beheersen. Hiscox CyberClear Academy bestaat uit meerdere leermodules. Die bieden diagnostische beoordelingen om bestaande kennis te testen. De training wordt zo afgestemd op specifieke kennislacunes. “Bewustwording van cyberdreiging is nog altijd één van de belangrijkste onderdelen van risicobeheersing”, aldus Yasin Chalabi. “Maar liefst 67% van de cyberverzekeringsclaims die wij zien, is gerelateerd aan mensen: iemand die per ongeluk op een verdachte link klikt of een apparaat verliest waarop gevoelige bedrijfsinformatie staat. Dit is waar cyberveiligheidstrainingen echt kunnen helpen. Door werknemers op te leiden, bouw je als het ware een menselijke firewall.” 
  
Presentatie 
Spuitende vuurwerkfonteinen vormden de omlijsting van de presentatie van CyberClear by Hiscox, die maandag jl. plaatsvond in de kapel van Hotel Arena in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst in Hotel Arena bood Hiscox tevens het podium aan vier partners, die een rol spelen bij de preventie van cyberrisico’s. ICTRecht stond stil bij de AVG, ESET presenteerde zijn visie op preventie, RedSocks sprak over de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en detectie en KPN informeerde de aanwezigen over bedrijfscontinuïteit en het testen van infrastructuur. Het laatste woord van het officiële deel van het programma was aan cabaretier Arie Koomen.
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Hiscox
Geplaatst op 16-05-2018


Share on: