Aanbod cyberverzekeringen sluit onvoldoende aan op klantbehoefte

Tweederde van de aanwezigen tijdens het 'VNAB Visie event Cyber' vindt dat de in de markt aanwezige cyberverzekeringen onvoldoende aansluiten op de behoefte van de klant. Driekwart vindt dat dekkingen van de op de Nederlandse markt verkrijgbare cyberpolissen niet duidelijk zijn.

Slechts 15% van de aanwezigen vindt dat de dekkingen van de op de Nederlandse markt verkrijgbare cyberpolissen goed vergelijkbaar zijn. Dat bleek vanmiddag in Rotterdam op het VNAB Visie event Cyber uit een enquête die werd afgenomen door dagvoorzitter Tom van 't Hek, voordat hij het woord gaf aan de sprekers. De voormalig hockeyinternational en oud-huisarts maakte hiertoe gebruik van de Kahoot! App. 

De vragenronde van de presentator leverde nog meer inzichten op. Op de vraag of "een cyberverzekering noodzakelijk is voor elke organisatie" antwoordt 67% ontkennend. De handen gaan in meerderheid wél op elkaar voor de vraag: "Een Nederlandse Beurs Cyberpolis is nodig om een standaard te creëren en co-assurantie te bevorderen." 68% antwoordt bevestigend op de vraag. 85% ziet cyber-incident ondersteuning ('een 112-dienst') als een onmisbaar onderdeel van cyberverzekering.

Liefst 89% vindt dat samenwerking en kennisdeling essentieel zijn om op dit gebied tot een volwassen markt te komen. Op de vraag "De VNAB moet ons helpen met tips en informatie om cyberrisico's beter te managen" zegt 67% 'ja'. 44% vindt dat er een aparte opleidingsmodule moet komen voor cyberverzekeringen, 56% vindt van niet. 

Ook werden enkele vragen gesteld over de mate waarin men cyber als een risico ziet. 83% is het ermee eens dat cyberrisico's bedreigingen vormen voor de continuïteit van elke onderneming. Op de vraag of de eigen organisatie al eens geconfronteerd is met een cyberincident zegt 59% 'ja'. 80% vindt dat zijn organisatie voldoende aan preventie doet om het cyberrisico beheersbaar te maken. 

Het aantal respondenten per vraag varieerde tussen de 81 en 92. De antwoordmogelijkheden per vraag waren 'ja' of 'nee'.  
Jan Schrijver
Geplaatst op 22-05-2018


Share on: