Adfiz breidt Prestatie Onderzoek uit met Zorg en Hypotheken

Al bijna twee decennia maakt het Adfiz Prestatie Onderzoek transparant hoe adviseurs de kwaliteit van aanbieders waarderen. Sinds enkele jaren is het onderzoek doorlopend, wat een betrouwbaarder en actueler beeld oplevert, zo geeft Adfiz aan. De afgelopen maanden is het onderzoek verder doorontwikkeld, zodat het in meer detail inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van verzekeraars.

De scope van het onderzoek is uitgebreid met twee nieuwe categorieën: hypotheken en zorg. De bestaande categorieën zijn Zakelijk Schade, Particulier Schade, Zakelijk Inkomen, Zakelijk Pensioen, Particulier Banksparen, Particulier Overlijdensrisico en Particulier Lijfrente.

Het onderzoek concentreert zich op de criteria die de respondent aangeeft belangrijk te vinden en vraagt dieper door wat de tevredenheid of ontevredenheid vooral veroorzaakt. Dit gaat adviseurs en aanbieders meer specifieke inzichten opleveren in de performance van de aanbieder.

"Misschien wel het meest opvallend is echter de aankondiging van vier nieuwe prijscategorieën", zegt Adfiz in een persbericht. De brancheorganisatie voor financieel adviseurs heeft er namelijk voor gekozen ook prijzen uit te reiken voor de prestaties van de aanbieders ten aanzien van vier belangrijke actuele thema’s in de samenwerking. De thema's zijn:
  • ketenefficiency
  • (on)verzekerbaarheid
  • het klantbelang centraal bij claimbehandeling
  • waardeoverdracht. 

Bij de prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 zullen er dus zeker verrassingen zijn, zo spreekt Adfiz de verwachting uit.

De afgelopen twee jaar werd het onderzoek uitgevoerd door Tevreden.nl. Adfiz is overgestapt naar een nieuw onderzoeksbureau, CYS, dat het onderzoek in 2018 gaat uitvoeren.

Leden van Adfiz ontvangen de komende weken gefaseerd een uitnodiging tot deelname aan het onderzoek. Ook niet-leden zijn meer dan welkom om hun mening te geven, zij kunnen hiervoor terecht op https://www.adfiz.nl/prestatieonderzoekFoto: de prijswinnaars 2017 ontvingen hun awards tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2018; het rijtje zal door nieuwe productcategorieën en door thematische prijzen volgend jaar aanzienlijk uitgebreider zijn
Jan Schrijver; bron foto SCHADE magazine, bron gegevens Adfiz
Geplaatst op 31-05-2018


Share on: