Bureau DFO: 'Normaal blijven doen over AVG'

Vorige week heeft Bureau DFO de Privacy Portal site gelanceerd. In één week tijd zijn er meer dan 1.200 onderdelen gedownload van de site die door Bureau DFO met het oog op de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ontwikkeld.

Deze site geeft toegang tot alle teksten, modeldocumenten, sjablonen en vakinformatie die door Bureau DFO zijn ontwikkeld om financieel advieskantoren te helpen voldoen aan de eisen die met de invoering van de AVG vanaf 25 mei a.s. zullen gelden. “De AVG heeft voor banken en verzekeringsmaatschappijen grote gevolgen", aldus Jurjen Oosterbaan Martinius (foto) van Bureau DFO. “Deze organisaties beschikken over veel data, zijn kapitaalkrachtig en hebben maatschappelijk maar een beperkte goodwill. Binnen de AVG is dat een risicovolle cocktail. Het is dan ook te begrijpen dat binnen deze instellingen vergaande maatregelen worden getroffen om te zorgen dat men op alle punten voldoet aan de AVG. Die aanpassingen hebben ook effect op de communicatielijn tussen consument, adviseur en aanbieder. De geweldige inspanningen die aanbieders nu in het kader van de AVG moeten doen, wekt bij veel financieel adviseurs de indruk dat ook zij een enorme inspanning moeten leveren om aan de AVG te voldoen. Dat zorgt voor een hoop onnodige stress.”

Normaal blijven doen over AVG
Bureau DFO merkt op dat je  'normaal moet blijven doen over de AVG'. Jurjen Oosterbaan licht dit toe: “De AVG zit in hoofdlijnen logisch in elkaar. De adviseur mag alleen persoonsgegevens gebruiken waarover hij op grond van de wet ten behoeve van de werkzaamheden van de klant moet beschikken, of waarvoor hij van de klant toestemming heeft ontvangen. Vervolgens mag hij de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij deze gegevens heeft ontvangen en moet hij zorgvuldig met de gegevens omgaan. Ik denk dat voor de meeste kantoren geldt dat men al lang werkt conform deze kernbeginselen. Wat nieuw is, is dat er nu op het kantoor een aantal zaken moeten worden geformaliseerd. Dat kan uitstekend met centraal ontwikkelde modeldocumenten. De AVG is op de eerste plaats een mentaliteitskwestie: respecteren wij het recht van de klant op zorgvuldige omgang van zijn persoonlijke gegevens.” 

Privacy-portal 
Gebruikers van de DFO privacy-portal krijgen toegang tot alle documenten die door Bureau DFO in het kader van de AVG zijn ontwikkeld. Naast deze documenten staat er op de portal heel veel extra informatie over de AVG en vindt men ook alle nieuwsbrieven terug die hierover door het bureau zijn uitgebracht. "Onze modeldocumenten worden ook in de tijd actueel gehouden, want ook na 25 mei gaat de AVG verder. Kantoren die een bepaald document hebben gedownload krijgen een melding als er een aanpassing heeft plaatsgevonden."

Kosten
De kosten voor gebruik van de privacy-portal zijn eenmalig 195 euro (exclusief btw). Bureau DFO blijft het komende jaar de deelnemers informeren en nieuwe input toevoegen.
Jan Schrijver; bron gegevens Bureau DFO
Geplaatst op 15-05-2018


Share on: