Geen integere bedrijfsvoering Personal Service 4U en De Vestelier

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de vergunning van Personal Service 4U B.V. (Personal Service 4U) ingetrokken. Deze financiële adviseur en bemiddelaar gevestigd in Helmond, beschikte niet over een integere bedrijfsvoering, zo meldt de toezichthouder.

De betrouwbaarheid van de beleidsbepaler is hertoetst en de AFM is tot het oordeel gekomen dat deze niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag Personal Service 4U geen financiële diensten meer verlenen.

In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning, hij niet heeft voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de AFM.

Tevens heeft de AFM vastgesteld dat Personal Service 4U niet beschikte over een integere bedrijfsvoering. De AFM is tot die conclusie gekomen omdat Personal Service 4U samenwerkte met een (onder)bemiddelaar die niet beschikte over een verplichte vergunning van de AFM, de beleidsbepaler die tevens enig medewerker was van Personal Service 4U geld leende van consumenten terwijl hem dat niet was toegestaan en Personal Service 4U niet beschikte over een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Tegen het intrekkingsbesluit heeft Personal Service 4 U B.V. geen bezwaar gemaakt. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Op hetzelfde adres in Helmond,  Laan door de Veste 1, is ook gevestigd De Vestelier Financiële Diensten (De Vestelier). Ook hiervan werd de vergunning ingetrokken per gelijke datum (20 december jl.). "De beleidsbepaler van deze financiële adviseur en bemiddelaar uit Helmond is de heer G.P. van der Leij. De AFM heeft zijn betrouwbaarheid hertoetst en is tot het oordeel gekomen dat die niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag De Vestelier geen financiële diensten meer verlenen", aldus de AFM.
Jan Schrijver, bron gegevens AFM
Geplaatst op 07-05-2018


Share on: