Gezamenlijke kwaliteitsnorm FOCWA en BOVAG vanaf 1 oktober

FOCWA en BOVAG hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijke kwaliteitsnorm voor de schadeherstelbranche. De afgelopen jaren kende de schadeherstelsector twee normeringen voor kwaliteitsborging: de FOCWA Standaard en BOVAG Erkend Schadeherstel.


Dit was en is geen ideale situatie voor schadeherstelbedrijven, consumenten en opdrachtgevers. Daarom werkten brancheorganisaties FOCWA en BOVAG de afgelopen maanden aan één gezamenlijke branchenormering.

Vanaf 1 oktober 2018 is er één branchebrede normering voor schadeherstelbedrijven. Hierdoor ontstaat er in de schadeherstelsector een gelijk speelveld en is de noodzakelijke kwaliteitsborging en veiligheid voor consumenten en opdrachtgevers gegarandeerd.
De nieuwe branchebrede norm is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een Centraal College van Deskundigen, bestaande uit marktpartijen uit de sector, waaronder een vertegenwoordiging van opdrachtgevers, zodat de norm in de sector breed wordt gedragen.

Beide verenigingen hebben hun normeringen, die veel overeenkomsten bevatten, ingebracht bij de onderhandelingen. FOCWA en BOVAG hebben in overleg met het Centraal College van Deskundigen gekozen voor een aanpassing van het certificeringsschema. De certificering voor schadeherstelbedrijven zal twee jaar geldig zijn. De details over de wijze van de audits die moeten plaatsvinden, worden in de komende maanden verder uitgewerkt. 

Uitrol
In de komende maanden werken FOCWA en BOVAG samen aan de verdere uitrol van de norm en het specifieke certificeringsschema, in nauw overleg met het Centraal College van Deskundigen. Leden van FOCWA en BOVAG kunnen terecht bij hun brancheorganisatie voor verdere vragen over de inhoud van de nieuwe normering.

Margret Wallaard, bron gegevens FOCWA
Geplaatst op 03-05-2018


Share on: