Hottenhuis geen commissaris van ASR

Stephanie Hottenhuis (53) trekt zich terug als kandidaat-lid voor de Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. Zij heeft hiertoe besloten omdat zij op korte termijn elders een bestuursfunctie wil aanvaarden en de betrokken partijen een mogelijk risico van tegenstrijdige belangen willen voorkomen.

Daarmee komt agendapunt 6c van de op 18 april 2018 gepubliceerde agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ASR Nederland N.V. op 31 mei aanstaande te vervallen. Alle documenten, waaronder de (aangepaste) agenda van de AVA, een toelichting op de agenda en bijbehorende stukken, zijn beschikbaar op deze webpagina van  de verzekeraar. 

Hottenhuis is lid van de Raad van Commissarissen van TenneT en was lid van de raad van bestuur van Arcadis.
Jan Schrijver; bron gegevens ASR Nederland; bron foto LinkedIn
Geplaatst op 14-05-2018


Share on: