Implementatie AVG toont verandervermogen adviseur

Ik vertel uiteraard niets nieuws met de mededeling dat over een kleine maand, op 25 mei, de AVG in werking treedt en er nieuwe regels gaan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. Naast een aantal strengere verplichtingen is ook nieuw dat het vrijblijvende ervan af is; er staan namelijk flinke boetes op het overtreden van de bepalingen uit de verordening.

Column door Enno Wiertsema

Met andere woorden: ondernemend Nederland moet flink aan de bak om aan alle nieuwe privacyregels te kunnen voldoen.

Kijkend naar de adviesbranche zie ik adviseurs die alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ze hun zaakjes op tijd op orde hebben. En het is niet niks, wat ze voor hun kiezen krijgen tussen alle reguliere werkzaamheden door. Klantdossiers moeten doorgespit worden op privacygevoelige (persoons)gegevens, van mailtjes moet worden nagegaan of ze nog bewaard moeten worden, verwerkersovereenkomsten moeten worden gesloten en er moet een procedure worden opgesteld over de te nemen stappen als er sprake is van een datalek. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is een enorme klus, maar ik hoor geen gepiep. Integendeel, ik zie grote groepen advieskantoren zonder aarzelen en zonder klagen hun schouders eronder zetten om het te 'fiksen'. Dus tegen alle criticasters die denken dat adviseurs zich niet kunnen aanpassen en vernieuwen, zeg ik: kijk nog eens goed. Zie wat een ondernemerschap en verandervermogen ze tonen!
 
Omdat de AVG zo'n belangrijk dossier is, zijn we vorig jaar al gestart met adviseurs helpen inzicht te geven in de omvang, de impact en de reikwijdte van de AVG. Enerzijds via onze website en kennissessies door heel het land. Anderzijds via open bijeenkomsten tijdens de AM-dag en InFinance-day. Ook hebben we tools ontwikkeld voor onze leden. Maar ik vind het erg belangrijk dat we niet alleen als Adfiz, maar als gehele sector richting klanten, toezichthouders en andere stakeholders een signaal afgeven dat we serieus omgaan met de nieuwe privacyregels. Daarom hebben we grote delen van ons Privacy Dossier (waarop alles te vinden is wat we hebben gepubliceerd en ontwikkeld rondom dit onderwerp) opengesteld voor niet-leden. Grote delen, inderdaad. Niet alles; lid zijn van Adfiz heeft namelijk ook op dit gebied zijn toegevoegde waarde.
 
De enkeling die nog niet begonnen is met het AVG-proof maken van zijn bedrijf wil ik – tot slot – nog dit zeggen: begin er vandaag nog aan. Schuif het niet langer voor je uit. En weet je niet waar te beginnen? Dan bel je me maar.

 
 
Margret Wallaard - bron Adfiz, bron foto Aaron Burden
Geplaatst op 01-05-2018


Share on: