Jaarverslag 2017 inspectie SZW is gepubliceerd

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen. OSB constateert dat er veel goedwillende opdrachtgevers zijn. In 2017 werd de checklist voor opdrachtgevers van schoonmaakwerk 14.000 keer geraadpleegd. Deze checklist is door de Inspectie ontwikkeld o.a. in samenwerking met OSB.

Ook is het goed nieuws dat er meer vraag is naar inhuur van gecertificeerde schoonmaakbedrijven. Het aantal leden van de brancheorganisaties Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) nam toe. Meer schoonmaakbedrijven vinden het dus belangrijk om aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie met een keurmerk. De folders over de checklist dragen bij aan de toename van het aantal bezoekers van de website waarop de checklist is gepubliceerd.

Desondanks kent de schoonmaaksector nog steeds risico’s op het gebied van onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van arbeidstijden. OSB beschouwt het daarom nog steeds van het grootste belang dat de Inspectie gerichte controles blijft uitvoeren in de sector.

Tegelijkertijd roept OSB opdrachtgevers op om waakzaam te blijven en alleen zaken te doen met schoonmaakbedrijven die beschikken over een volwaardig kwalitatief OSB-Keurmerk. 

Jan Schrijver - bron gegevens OSB
Geplaatst op 23-05-2018


Share on: