Nederlandse export stijgt naar 3,2% aandeel in wereldhandel

Het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel is in de afgelopen twee jaar toegenomen. In de jaren na de kredietcrisis daalde het aandeel van circa 3,5 naar 3,0 procent. In 2016 en 2017 nam het aandeel van de Nederlandse export in de wereldhandel weer toe. In 2017 kwam het aandeel uit op 3,2 procent. Dit meldt het CBS.

In 2016 steeg het aandeel sterk door een stijging van de waarde van de Nederlandse export in combinatie met een daling van de waarde van de wereldhandel. In 2017 nam de waarde van de wereldhandel wel toe, maar de Nederlandse exportwaarde steeg harder. Dat de waarde van de Nederlandse uitvoer in beide jaren sterker steeg dan de wereldhandel kwam zowel door een sterkere groei van het volume van de Nederlandse export als door gunstige prijsontwikkelingen.

De wereldhandel is ten opzichte van het jaar 2000 meer dan verdubbeld in waarde, van 8,5 biljoen euro tot bijna 20 biljoen euro (2017) (ofwel 20 duizend miljard). Vanwege de open aard van de Nederlandse economie vertoont de ontwikkeling van de uitvoer doorgaans een vergelijkbaar pad als de wereldhandel. Na 2009 lopen de ontwikkelingen echter minder synchroon.

Tussen 2008 en 2017 nam de Nederlandse exportwaarde met ruim 174,5 miljard euro toe. De uitvoer van goederen steeg met 125 miljard euro en die van diensten met 50 miljard euro. Van de goederen nam vooral de exportwaarde van voedings- en genotmiddelen, elektronische producten, transportmiddelen en machines toe. Van de diensten steeg vooral de uitvoerwaarde van aan toerisme gerelateerde diensten.
Jan Schrijver; bron gegevens CBS
Geplaatst op 14-05-2018


Share on: