Nieuwe inzichten over de aanpak van Verzekeringsfraude

De aanpak van verzekeringsfraude is bij veel verzekeraars urgent. Fraude treft zowel schade-, persoons-, levens- als zorgverzekeringen. De totale schade is omvangrijk. En deels nog onbekend. Tijdens het jaarcongres De aanpak van verzekeringsfraude op 14 juni a.s. komen alle bovenstaande aspecten ter sprake. U wordt in één dag op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en actuele ontwikkelingen. U leert van succesvolle cases. En van de resultaten bij andere organisaties.

 

Aspecten die centraal staan zijn:
 • Resultaten 2018
 • Nieuwe vormen van fraude en criminaliteit
 • Aandachtspunten fraudebeleid
 • Innovatie: whats new?
 • Productontwikkeling en fraudebeheersing
 • Nieuwe onderzoeksmehoden en technieken
 • Sneller detecteren van verdachte claims
 • Voorkomen en opsporen met (big) data
 • Privacy (nieuwe) regels en risico’s
 • Verkrijgen van sterk bewijs
 • Samenwerking en informatiedeling
 • Laatste jurisprudentie en toekomstige ontwikkelingen
Sprekers:
mr. Chris van Dijk, Advocaat, Kennedy Van der Laan
Joost Gijzel, Adviseur FEC, DataExpert
mr. Cathérine Jakimowicz, Advocaat, SteensmaEven
prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, Hoogleraar Verzekeringsrecht/raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut)
Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
mr. Roelof Visscher, Teammanager Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit, Verbond van Verzekeraars
 
Bestemd voor:
 • Fraude-onderzoekers en -coördinatoren bij verzekeraars en andere financiële instellingen
 • Riskmanagers
 • Gevolmachtigden
 • Officieren van justitie
 • Politiefunctionarissen
 • (Financieel) rechercheurs
 • Opsporingsambtenaren FIOD
 • Schade-experts
 • Schadebehandelaars
 • Toedrachtonderzoekers
 • Advocaten
 • Medewerkers Onderzoekbureaus
 • Forensisch Accountants
Studiedag informatie
Datum: Donderdag 14 juni 2018
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht,
Accreditatie: NIVRE: 5 P-punten | NOvA: 5 PO-punten
Investering: € 495,00 per persoon
Aanmelden kan via www.kerckebosch.nl
 
 
(Advertorial)
Geplaatst op 18-05-2018


Share on: