Onderzoek naar verzekerbaarheid van AVG-boetes

Civielrechtelijke boetes voor schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vandaag is ingegaan, zijn binnen Europa vooralsnog alleen met zekerheid verzekerbaar in Finland en Noorwegen. In Nederland is dekking voor een AVG-boete niet vanzelfsprekend. Strafrechtelijke boetes zijn vrijwel nooit verzekerbaar. Dit meldt Aon.

Verzekeringsmakelaar Aon en advocatenkantoor DLA Piper hebben onderzoek gedaan naar de verzekerbaarheid van AVG-boetes in Europa en van gevolgschade voor zaken als gerechtelijke procedures, onderzoeken en claims. Ter vergelijk werd ook de verzekerbaarheid van andere overheidsboetes onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de handleiding ‘The price of data security’ (De prijs van gegevensbeveiliging).

Met de ingang van de AVG lopen organisaties een aanzienlijk groter risico bij het beheren en opslaan van hun persoonsgegevens. Boetes voor schending van de bepalingen die in de AVG zijn opgenomen kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf of bedrijvengroep. Daar komt bij dat eventuele negatieve publiciteit veel schade aan de reputatie en daarmee de marktpositie van een bedrijf kan aanbrengen.


Hoewel administratieve boetes onder de AVG civielrechtelijk van aard zijn, mogen Europese lidstaten onder de AVG ook zelf straffen opleggen voor een onwetmatige omgang met persoonsgegevens. Bij deze vertaling van de AVG naar lokale wetgeving wordt er in veel Europese landen voor gekozen de boetes strafrechtelijk te bepalen en daarom zijn deze niet verzekerbaar.


In twintig van de dertig onderzochte landen – waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje – worden AVG-boetes daarom in het algemeen als onverzekerbaar beschouwd. In acht landen, waaronder Nederland, hangt de verzekerbaarheid van AVG-boetes af van de specifieke details per geval, bijvoorbeeld of het gedrag van de verzekerde laakbaar is en of de boete eventueel alsnog strafrechtelijk wordt geclassificeerd.

De afbeelding is de 'GDPR-heatmap'. In de landen in de donkerste tint paars (zoals België) zijn de GDPR (AVG) boetes niet verzekerbaar, in de landen met de lichtste tint (zoals Noorwegen) wel. De tussengradatie paars (zoals voor Nederland) geeft aan dat dit onduidelijk is. Een grotere weergave van de afbeelding vindt u onder deze link.

Jan Schrijver; bron gegevens Aon
Geplaatst op 25-05-2018


Share on: