Qover verzekert Deliveroo-bezorgers

Online bezorgplatform Deliveroo gaat aan zijn zelfstandig werkende bezorgers gratis verzekeringen aanbieden, te weten een ongevallenverzekering (in de loop van mei) en een aansprakelijkheidsverzekering (in de loop van de zomer). De ongevallenverzekering wordt voor Nederland door Deliveroo ingekocht bij de Belgische assuradeur Qover.

Deliveroo gaat wereldwijd gratis verzekeringen aanbieden aan alle 35.000 bezorgers die met het bedrijf werken. Op dit moment is het bedrijf in 12 landen actief, waaronder Nederland. Het te bieden gratis pakket aan verzekeringen zal gaan bestaan uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

In de ongevallenverzekering zijn onder meer de volgende dekkingen opgenomen voor letsel dat tijdens werk door een ongeval is opgelopen:
• Tot 75% van het gemiddeld bruto-inkomen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, tot maximaal 30 dagen.
• Tot € 2.000 tandheelkundige behandeling.
• Schadevergoeding voor het verlies van zicht, gehoor, spraak of ledematen, als ook voor ontwrichting van knie of pols.
• Dit geldt voor alle bezorgers op het moment dat zij ingelogd en gemarkeerd als beschikbaar zijn in de Deliveroo-app, inclusief tot 1 uur na uitloggen.
 
Voor ons land wordt deze dekking geboden door Lloyd's-volmacht Qover. Naast letsel voor alle bezorgers, zal bovendien aansprakelijkheid gedekt gaan worden. Nederlandse bezorgers op de fiets die met Deliveroo werken zullen onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering gaan vallen. Deze zal schade dekken tot 5 miljoen euro veroorzaakt tijdens het werk. Deze verzekering zal ook gelden voor bezorgers met een scooter op het moment dat zij niet op de scooter zitten en voor bezorgers te voet. 
 
Deze door het bedrijf via een verzekeraar gratis geboden automatische dekking komt bovenop de wettelijke zorgplicht die Deliveroo heeft voor zelfstandige bezorgers. "In de nieuwe situatie verbetert het systeem door het schadeproces soepeler en sneller af te wikkelen en het aanbieden van een uitgebreidere dekking", aldus Mathieu de Lophem, directeur Deliveroo Benelux. “Dit nieuwe toonaangevende verzekeringspakket is ontzettend belangrijk voor alle bezorgers die met Deliveroo werken. Ondanks dat de bezorgers al wettelijk gedekt zijn door onze zorgplicht, hebben wij geluisterd naar de bezorgers die graag een sneller proces willen met een bredere dekking. Dit is een mooie verbetering van het aanbod dat wij de bezorgers al bieden. Het maakt het vorderen van schadeclaims soepeler en sneller".
 
 
Over Deliveroo
Deliveroo opereert in 200 steden in twaalf landen, waaronder Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Italië, Ierland, Nederland, Singapore, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk. In het afgelopen jaar kwamen er vier Nederlandse steden bij in het werkgebied van Deliveroo, zodat klanten nu in 12 steden in ons land via Deliveroo een bestelling kunnen plaatsen bij een restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Schrijver; bron gegevens Deliveroo; bron foto Deliveroo Press
Geplaatst op 08-05-2018


Share on: