SCHADE magazine en toepassing AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet gaat onder meer over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?
Omdat u bekend bent in onze administratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, functie, werkgever) van u in ons administratiesysteem. 

Waarom worden deze gegevens bewaard?
We bewaren deze gegevens omdat we u onder andere de nieuwsbrieven en het magazine toezenden. Tevens is deze registratie noodzakelijk om de facturering af te kunnen handelen.

Wie kunnen deze gegevens inzien?
Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van EMG b.v. en worden verder voor geen andere doeleinden gebruikt.

Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd of gewijzigd worden?
Eenmalig ontvangen alle personen uit onze administratie de nieuwsbrief om u te wijzen op uw recht om uw gegevens te verwijderen, te wijzigen of in te zien. Dat kan middels een korte reply onderin de nieuwsbrief. Dit kan ook in de toekomst door een bericht te sturen naar administratie@excellentmediagroep.nl

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
EMG b.v. - bron foto Samuel Zeller
Geplaatst op 16-05-2018


Share on: