Schadegeschiedenis meenemen binnen EU

De Europese Commissie (EC) heeft vorige week aangekondigd dat zij de EU-regelgeving op het gebied van motorrijtuigenverzekering wil aanscherpen met het oog op een betere bescherming van slachtoffers van ongevallen met motorrijtuigen en met het oog op verbetering van de rechten van polishouders.

Het gedane voorstel tot wijziging van de Motor Insurance Directive wil regelen dat slachtoffers hun volledige schade vergoed krijgen, ook als de verzekeraar insolvent blijkt te zijn. Met betrekking tot de rechten van polishouders wil de EC dat polishouders hun schadegeschiedenis ook bij verhuizing naar een andere lidstaat in kunnen brengen bij een verzekeraar in die andere lidstaat, ofwel het beoogt gelijke behandeling van verzekeringnemers, of deze al woonachtig waren in een staat of een nieuwe ingezetene zijn, en dus acceptatie van no-claimverklaringen van verzekeraars in de ene lidstaat door verzekeraars in een andere lidstaat.

Verder wil de EC dat het de autoriteiten beter mogelijk wordt onverzekerd rijden aan te pakken en dat er lijn komt in de minimale verzekerde bedragen voor aansprakelijkheid. Daarin bestaan nu lichte verschillen. Ook wil de EC recente uitspraken van EU-rechtspraak verwerken, in het bijzonder dat ongevallen gedurende het normale gebruik van een motorrijtuig voor transport - met inbegrip van gebruik op private terreinen - gedekt zijn.

Hier leest u het persbericht van de EC.
Jan Schrijver; bron gegevens Europese Commissie; foto door Louise Melchers
Geplaatst op 29-05-2018


Share on: