Schademiddag Verbond met als jaarthema 'data'

De jaarlijkse Schademiddag van het Verbond van Verzekeraars vindt plaats op woensdag 6 juni a.s. in Spant! in Bussum. Het centrale thema dit jaar is: ‘Data’. De opzet van de Schademiddag is vernieuwd. Na een centraal plenair gedeelte, dat exclusief voor leden toegankelijk is, kunnen de deelnemers kiezen voor een aantal deelsessies. De deelsessies staan ook open voor niet-leden.

Het centrale thema van de Schademiddag is dus ‘Data’. Er komen steeds meer data beschikbaar en ze worden steeds makkelijker toegankelijk, eenvoudiger te verbinden met andere data en de gebruiksmogelijkheden nemen toe. Maar tegelijkertijd rijzen er vragen en dienen zich risico’s aan. Hoe waarborg je de kwaliteit van data? Hoe regel je de beveiliging? Wat zijn ethische vraagstukken? Wat betekent het voor klanten? En wat kun je er eigenlijk als verzekeraar nou in de praktijk mee? 

De Schademiddag start om 13:00 uur met presentaties van Robbert Otto en Ferdinand Soeteman over de nieuwste trends en ontwikkelingen in de schademarkt, waarbij ook de marktcijfers aan bod komen. Vervolgens informeert Miranda Graftdijk over het nieuwste initiatief van het Verbond: het Data Competence Center (DCC). De diverse Schadeplatforms behandelen hun speerpunten. Dit plenaire deel van het programma (13.00 – 14.15 uur) is exclusief voor leden van het Verbond toegankelijk. 

Vanaf 14.15 uur zijn ook niet-leden van het Verbond van harte welkom bij de deelsessies en de borrel. Daarin belichten verschillende partijen het thema Data vanuit diverse invalshoeken. U kunt zich inschrijven voor twee verschillende sessies. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Programma
Exclusief voor leden
12.00 – 13.00 uur  Inloop met lunch
13.00 – 14.15 uur  Plenair gedeelte met:
- Robert Otto (voorzitter sectorbestuur), Opening en marktcijfers
- Ferdinand Soeteman (manager Schade Verbond), Agenda sector Schade
- Miranda Graftdijk (manager Dienstverlening Verbond), Data Competence Center 
- Christian van Leeuwen (CTO FRISS), Fraude

Zowel voor leden als niet-leden
14.15 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.30 uur Eerste ronde deelsessies
15.40 – 16.30 uur Tweede ronde deelsessies
16.30 – 18.00 uur Borrel 

Voor niet-leden bedragen de kosten € 249,= (vrijgesteld van btw).

De deelsessies zijn:
Datakwaliteit 
Jaap de Louw (o.a. voorzitter Werkgroep Datakwaliteit van het Verbond), Stefan van den Berg (voormalig lid van dezelfde werkgroep) en Herman Lenferink (SIVI) nemen u mee in de wereld van datakwaliteit. Welke data is nodig en noodzakelijk om te voldoen aan alle rapportageverplichtingen? Wanneer is data van de juiste kwaliteit en welke hindernissen ondervindt de keten om data van de juiste kwaliteit te genereren? De sprekers kennen alle ins en outs ten aanzien van datakwaliteit. In dit licht wordt ook datakwaliteit in uitbestedingsrelaties behandeld.

Databeveiliging 
Erik de Jong (Chief Research Officer bij Fox-IT) is een expert op het gebied van informatiebeveiliging. Erik geeft vorm aan het onderzoek naar de trends in dreiging, incidenten en kwetsbaarheid. Eerder was hij incident handler en veiligheidsadviseur voor de Nederlandse National Cyber Security Center. Met de nieuwe Europese privacywetgeving is databeveiliging belangrijker dan ooit. Aanvallen van buitenaf en datalekken kunnen enorme gevolgen hebben, ook voor het imago van getroffen organisaties. Verzekeraars kunnen en willen een rol spelen bij het afdekken van de risico’s, maar dekken ze hun eigen risico’s wel voldoende af? 

Ethiek en solidariteit 
Jochanan Eynikel (businessfilosoof, verbonden aan Etion) heeft het met u over ‘maatschappelijk verantwoord digitaliseren’. Vanuit techniekfilosofisch perspectief gaat hij in op de voor verzekeraars uiterst relevante waarden zoals solidariteit, privacy en non-discriminatie. Hoe ga je als verzekeraar, gelet op deze waarden, op een ethische manier om met (data)technologie?

(Big) data in de praktijk
Er komt steeds meer data beschikbaar en het wordt steeds eenvoudiger deze data te delen en te verbinden. Hoe kom je vanuit die theorie naar de praktijk? Alexander Heijnen (programmadirecteur van Stichting DITSS) vertelt u aan de hand van twee concrete voorbeelden hoe zij data gebruiken om woonwijken veiliger te maken en criminaliteit aan te pakken. DITSS is een samenwerkingsverband van politie, publieke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Big data en verzekeraars: de gevolgen voor de klant 
Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jarenlang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. Het is de basis van verzekeren. Maar die basis is aan flinke verandering onderhevig: de hoeveelheid data neemt razendsnel toe en er komen snel betere technieken om daar verbanden in te vinden. We kunnen spreken over Big Data. Vraag is wat dat voor klanten van verzekeraars betekent. Het optimisme over Big Data is groot, maar ‘de revolutie’ roept ook maatschappelijke vragen op. Worden klanten beter bediend door Big Data of kleven er ook risico’s aan? Gerrit Schipper (executive director van het Erasmus Centre for data analytics van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit) gaat in deze deelsessie hierover met u in gesprek.
 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 28-05-2018


Share on: