Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige

De opleiding is gericht op de (kandidaat-) expert, zoals: verzekeringsdeskundigen, schade-experts. De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen.

 

Start woensdag 12 september 2018, van 14.30 uur tot 21.30 uur te Leiden

21 punten NVvA, 12 punten NVR, 12 NiRV, 40 punten ABAN (cluster 1, 2, 3),55 punten NBA


Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap.
De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen. Inmiddels hebben reeds ruim 300 deskundigen met succes de opleiding gevolgd.
 
De volgende onderwerpen aan de orde:
 •  De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem
 •  Presentatietraining Moot Court deel I
 •  Rapporteren / Inleiding Burgerlijk recht
 •  Burgerlijk Procesrecht
 •  Bestuurs(proces)recht
 •  Straf(proces)recht
 •  Methoden & Technieken
 •  Training deskundigenbericht
 •  Bezoek aan een rechtbank
 •  De rol van de deskundige in het procesrecht
 •  Moot Court deel II
 •  Juridisch Practicum
 •  Proefexamen en Responsiecollege.
De opleiding is gericht op de (kandidaat-)expert, zoals: verzekeringsdeskundigen, schade-experts, juristen, medici, accountants,
ict-deskundigen, business-valuators, architecten, bouwkundigen en overige geïnteresseerden.
 
Cursusprijs
€ 6.750,= (vrij van btw), dit is inclusief consumpties/diners en 1 examen (civiel of straf) en exclusief verplicht voorgeschreven literatuur.
 
Vraag (kosteloos) het informatiepakket aan via: pao@law.leidenuniv.nl

Direct inschrijven


 
(Advertorial)
Geplaatst op 16-05-2018


Share on: