Start van 'Nederlandse cybersecurity alliantie'

Vandaag heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus het startschot gegeven voor de 'Nederlandse cybersecurity alliantie' met het Nederlands bedrijfsleven.

De minister doet dit in samenwerking met onder anderen Joost Farwerck (KPN), Inge Phillips (Deloitte), Jos Nijhuis (Schiphol), Erik Akerboom (Nationale Politie), Dick Schoof (NCTV), Rob Bertholee (AIVD), Tineke Netelenbos (ECP), Lousewies van der Laan (ICANN), Herna Verhagen (PostNL), Wiebe Draijer (Rabobank) en Hans de Boer (VNO-NCW).

“We zien al veel mooie initiatieven van bedrijven om Nederland digitaal veilig te maken. Het groot helpt klein principe, het versterken van de digitale veiligheid van de gehele bedrijfsketen of simpelweg bieden van voorlichting aan MKB. De alliantie moet al deze initiatieven verankeren in Nederland zodat deze zich als een olievlek over Nederland verspreiden”, aldus Grapperhaus.

De samenwerking tussen de Rijksoverheid, het bedrijfsleven en de wetenschap vormen de basis van de Nederlandse cybersecurity aanpak. Digitale veiligheid kan alleen in samenwerking met en deels ook door de private sector worden vormgegeven. Met de vorige maand gepresenteerde Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) zet het kabinet in op versterking van deze samenwerking door inrichting van een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden. Door het opzetten van de Nederlandse cybersecurity alliantie verbinden publieke en private partijen zich om de maatregelen uit de NCSA vorm te geven.
Jan Schrijver; bron gegevens Ministerie van Justitie en Veiligheid; bron foto Rijksoverheid
Geplaatst op 24-05-2018


Share on: