Storm in januari kost NN 89 miljoen euro

NN Group heeft vandaag de kwartaalresultaten gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het operationeel resultaat gedaald is van 406 miljoen euro (eerste kwartaal 2017) naar 313 miljoen euro (eerste kwartaal 2018).

Deze resultaatsdaling is vooral het gevolg van de storm in januari van dit jaar die een totaal effect had voor de groep van 89 miljoen euro. Het netto groepsresultaat daalde van 435 miljoen euro tot 399 miljoen euro. 

Het operationeel resultaat van het Nederlandse schadebedrijf daalde van plus 31 miljoen euro naar min 32 miljoen euro. De combined ratio van het Nederlandse schadebedrijf verslechterde van 95,9% naar 106,3%.  De verdiende schadepremie in ons land nam toe van 400 miljoen euro tot 735 miljoen euro, hetgeen met name op het conto komt van de overname door NN van Delta Lloyd (foto van Delta Lloyd gebouw in Amsterdam). 
Jan Schrijver; bron gegevens NN
Geplaatst op 17-05-2018


Share on: