Visies van de winnende softwareleveranciers

Onlangs bracht Bureau DFO zijn jaarlijks onderzoek Financiële Software 2018 uit. De winnaars Topicus, Voogd & Voogd en Online Software kregen het rapport en de bijbehorende prijs uitgereikt. Tijdens de uitreiking gingen zij in op hun toekomstverwachtingen en maakten zij van de gelegenheid gebruik hun sterke punten te benoemen.

Bureau DFO baseerde zijn beoordeling van 15 softwarepakketten van 13 aanbieders op basis van 1298 waarnemingen. De best gewaardeerde pakketten van 2018 zijn:  
  • Adviessoftware, Findesk van Topicus
  • Vergelijkingssoftware, Klik & Sluit® van Voogd & Voogd
  • Administratiesoftware, Online Pro van Online Software
 
Dennes Roes, Directeur van Findesk: “De softwareontwikkelingen op het gebied van financiële planning, CRM en adviessoftware volgen elkaar in razend tempo op. Een van de belangrijkste ontwikkelingen hierbij is het toenemende belang van de ‘nazorg’. In de huidige markt is het steeds belangrijker dat de geadviseerde financiële producten blijven aansluiten bij de veranderende klantsituatie. Software maakt digitale monitoring van dossiers mogelijk en kan automatisch proactieve meldingen genereren wanneer de situatie verandert en er voor de klant voordeel te behalen is. De verwachting is dat er in de komende tijd een sterke druk komt te liggen op de kosten van automatisering bij diverse aanbieders. Adviseurs vinden het steeds belangrijker dat de software overal, op ieder moment en op ieder device beschikbaar is. Findesk heeft het voordeel dat het vanaf dag één in ‘the cloud’ draait, een actieve klantparticipatie nastreeft en de output voor rechtstreekse communicatie met klanten bovenaan de agenda staat. Gegeven de oplopende investeringen bij partijen die deze transitie nu nog moeten maken, is het onze verwachting dat er de komende tijd een verdere concentratie van aanbieders te zien zal zijn. Kleinere partijen zullen deze marktontwikkeling niet zelfstandig kunnen volgen”.
 
Cindy Vos-Uijleman (midden op de foto), teamleider Relatiebeheer & Communicatie Voogd & Voogd: “Op het gebied van het vergelijken van premies en voorwaarden hebben wij de volgende constateringen en verwachtingen. De technologische ontwikkelingen gaan op dit moment veel harder dan het opnamevermogen van de meeste advieskantoren. Vrijwel elk kantoor kan op dit moment al grote voordelen behalen bij het verhogen van efficiëntie en kwaliteit van dienstverlening door de toepassingen die er nu al zijn, beter te gebruiken. De positie van het intermediair kan verder worden versterkt indien we de afstand tussen wat al beschikbaar is en wat daadwerkelijk gebruikt wordt te verkleinen. Wij denken dat in de komende tijd meer aandacht en waardering komt voor het begrip ‘onafhankelijk financieel advies’. Adviseurs zullen dan ook echter meer worden aangesproken op de vraag of men in dat kader ook daadwerkelijk een brede oriëntatie in de markt doet”.
 
Jos Verbeek, algemeen directeur Online Groep: “Persoonlijke gegevens van zeker honderdduizend leaserijders liggen op straat. De beveiliging van meer dan vijftig leasemaatschappijen was zo slecht, dat namen, adressen, leasecontracten en zelfs bekeuringen te achterhalen waren. Legio van dit soort berichten bereiken de media. Wij vinden dergelijke berichten altijd bizar. Database bestanden behoren beveiligd te zijn, dus bij verlies of diefstal mogen gegevens niet benaderbaar zijn. Een dergelijk datalek kan in het Online Pro Pakket niet voorkomen, omdat dit pakket al jaren aan de hoogste beveiligingseisen voldoet. Wij hebben het onze gebruikers zo makkelijk mogelijk gemaakt door in het Online Pro pakket een AVG-menu in te bouwen. Hier kunnen praktisch alle handelingen worden verricht die geënt zijn op de AVG. De gebruikers waarderen onze toegevoegde waarde. Natuurlijk sluiten wij ook een uitgebreide verwerkersovereenkomst af met onze gebruikers, waarin wij ons verplichten om netjes om te gaan met de gegevens waarvoor onze gebruikers verwerkingsverantwoordelijkheid dragen”.

Op de foto v.l.n.r. directeur Bureau DFO JJurjen Oosterbaan Martinius, Cindy Vos-Uijleman, en Tjeerd Erkens, afdeling onderzoek Bureau DFO
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Bureau DFO
Geplaatst op 08-05-2018


Share on: