Waarborgfonds keert 62,4 miljoen euro uit

Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het Waarborgfonds blijkt dat het in 2017 uitgekeerde schadebedrag van 62,4 miljoen euro vrijwel gelijk gebleven is ten opzichte van 2016 (€ 63,0 miljoen). Uit het jaarverslag blijkt dat de gemiddelde tijd die nodig is om de claims af te wikkelen (doorlooptijd) verder verkort is.

De grafiek toont de gunstige ontwikkeling in de doorlooptijd, grijs heeft betrekking op 2015, geel op 2016 en blauw op 2017. 

Aantallen claims
In 2017 werden 46.549 (2016: 46.164 ) claims bij het Waarborgfonds gemeld, waarvan 21.773 (2016: 22.230 ) voor schaden aan geparkeerde voertuigen, 18.918 (2016: 18.269) claims wegmeubilair, 1.231 (2016: 1.260) gevallen met personenschade en 4.627 (2016: 4.608 ) meldingen in de categorie “overige”. Onder de categorie “overige” vallen schaden in het rijdende verkeer. Uitgesplitst naar het type veroorzaker blijken 44.743  (2016: 44.443) claims betrekking te hebben op doorrijders, 1.417  (2016: 1.415) op onverzekerde voertuigen, 264 (2016: 219) zijn veroorzaakt door gestolen voertuigen en 105 (2016: 87) door gemoedsbezwaarden. 

Percentage toewijzing claims
Het percentage claims dat wordt toegewezen blijft stabiel (zie grafiek hieronder).


“De komende periode bekijken we hoe we het aantal kansloze claims terug kunnen brengen”, aldus Ingrid Visscher, directeur van de Vereende. “Dit zijn bijvoorbeeld claims waarbij de schade niet door een motorrijtuig veroorzaakt is, bijvoorbeeld door een winkelwagentje of een fiets. Voor dit soort schades is het Waarborgfonds niet opgericht. Als het ons lukt deze claims fors terug te brengen dan kan het toewijzingspercentage verder stijgen en kunnen we de doorlooptijden en de klanttevredenheid nog verder verbeteren. Halverwege dit jaar lanceren we daarom een op maat gemaakte video. Hiermee kunnen mensen eenvoudig vaststellen of het indienen van een claim zin heeft.” In het verslagjaar is gestart met een test voor het gebruik van een ‘kleeffolie’ (Spurfix) waarmee door het Waarborgfonds ingeschakelde experts nog beter kunnen vaststellen of er bij een autoschade ook verfsporen van een ander voertuig zijn achtergebleven. Dit is een extra hulpmiddel om vast te stellen of de schade inderdaad door een ander motorvoertuig is toegebracht. "Onze eerste ervaringen hiermee zijn positief."

Fenomeen 'doorrijders'
In het jaarverslag wordt in dit kader onder meer nadrukkelijk stilgestaan bij het fenomeen ‘doorrijders’. Opvallende constatering is dat uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum blijkt dat het in meer dan een kwart van de geregistreerde ongevallen met letsel om een doorgereden 50-plusser gaat. Geraadpleegde deskundigen kunnen hier geen verklaring voor geven en pleiten voor aanvullend onderzoek.

Het Waarborgfonds zegt naast het dossier ‘doorrijders’, zaken als het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen bij gemotoriseerd verkeer, de toename van de ongevalscijfers en het toenemende smartphonegebruik op de voet te volgen.
Jan Schrijver; bron gegevens de Vereende
Geplaatst op 16-05-2018


Share on: