Intercultureel: aandacht voor Ramadan en Suikerfeest

De maand van vasten door de moslims is bijna ten einde. De vastenperiode - de Ramadan - wordt feestelijk afgesloten met het Suikerfeest. Dat duurt drie dagen en begint dit jaar aanstaande donderdag. Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum geeft op zijn website uitleg over de Ramadan en het Suikerfeest. Bovendien werden circa 500 wenskaarten verstuurd aan letselschadeprofessionals.

Voor de meesten zal dat de eerste Ramadankaart zijn geweest die ze ooit hebben ontvangen, zegt Özlem Adsiz, manager van Inter-Focus. “We kunnen gerust vaststellen dat de Islam in veel West-Europese landen een imagoprobleem heeft. Dat zorgt er wellicht onbewust voor dat veel niet-westerse mensen en hun gebruiken met de nodige terughoudendheid worden benaderd. Dat kan Inter-Focus misschien niet oplossen, maar wat we wel kunnen doen is informatie uitreiken, in dit geval met het thema de Ramadan en het Suikerfeest.”

De jaarlijkse Kerst- en Oud-en-Nieuwkaart is een bekend fenomeen. Om de Ramadankaart laagdrempelig te maken is aansluiting gezocht bij die gewoonte, zo verduidelijkt Özlem Adsiz. Enerzijds door de wens op de voorkant van de kaart te laten klinken als de bekende kerstboodschap, en anderzijds door de handgeschreven wens aan de binnenkant van de kaart: “Fijne dagen!”

"Verreweg de meeste geadresseerden zijn geen moslim", maar de wenskaart heeft toch een functie vindt Özlem Adsiz: “In de kaart wordt aangegeven dat het precies onze bedoeling is om mensen hun eerste Ramadankaart te sturen. Analoog aan de Kerstgedachte van vrede en samenzijn wordt beoogd de relaties van Inter-focus bekend te maken met de gedachten van verzoening en gastvrijheid vanuit de Ramadan."

Daarnaast hebben veel van de geadresseerden Islamitische cliënten, collega’s of buurtgenoten, die je als letselprofessional een gelukkig Suikerfeest kunt wensen. "En reken maar dat zij dat op prijs stellen. Daarmee overtref je verwachtingen en versterk je de onderlinge band. En als de moslim in kwestie vervolgens zegt: 'U bent van harte uitgenodigd om het feest mee te vieren', dan raad ik iedereen aan om daar gebruik van te maken. Want hoe vaak maak je dat mee?”

“Het is wel handig als mensen iets meer weten over deze tradities en rituelen,” vindt Adsiz. Meer informatie over de Ramadan en het Suikerfeest vindt u op deze webpagina.
 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum B.V.
Geplaatst op 12-06-2018


Share on: